BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 29 Hydref 2008, 08:25 GMT
Ford: Newidiadau dros dro

Ffatri Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr
Mae'r ffatri yn cyflogi 2,000 o bobl

Bydd cannoedd o weithwyr Ford ym Mhen-y-bont yn cael eu hanfon adre dros dro oherwydd cyflwr yr economi.

Mewn llythyr at y staff dywed y cwmni y bydd newid patrwm shifftiau yn effeithio ar tua 800 o staff ym mis Rhagfyr.

Ddydd Mawrth cyhoeddodd y cwmni y byddai £70 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn y safle er mwyn cynhyrchu injan newydd.

Ond mae'r cwmni wedi dweud y bydd llai o alw am injan ceir Jaguar, Land Rover a Volvo.

Yn ystod y cyfnod dan sylw bydd tua 600 yn cael eu hanfon adre.

Bydd tua 200 o weithwyr eraill yn mynd ar gwrs hyfforddi neu'n gwneud gwaith cynnal a chadw.

Dim ond cyflog sylfaenol y bydd y rhai sy'n cael eu hanfon adref yn ei dderbyn.

'Cyfnod anodd'

Dywedodd AC Pen-y-bont, Carwyn Jones, fod y penderfyniad yn siomedig ond i'w ddisgwyl o ystyried cyflwr yr economi.

"Ond mae'n rhaid i ni gofio bod y buddsoddiad newydd yn sicrhau dyfodol y safle am beth amser, er gwaetha'r ffaith y bydd yna ambell i gyfnod anodd yn y tymor byr.

"Rydym yn gwybod pan fydd yr economi yn gwella y bydd y ffatri yma dal yma, gyda dyfodol llewyrchus o'i blaen."

Mae'r ffatri yn cyflogi 2,000.

O ganlyniad i'r buddsoddiad newydd, y safle ym Mhen-y-bont fydd yn cynhyrchu injan newydd fydd yn defnyddio 20% yn llai o betrol ac yn achosi llai o lygredd C02.

Mae disgwyl i'r injan newydd gyntaf gael ei chynhyrchu ymhen dwy flynedd.

Mae'r buddsoddiad o £70 miliwn yn cynnwys £13.4 miliwn oddi wrth Llywodraeth y Cynulliad.

Dros y pum mlynedd diwetha mae Ford wedi buddsoddi dros £300 miliwn yn y ffatri 28 mlwydd oed.

Mae disgwyl bydd y safle yn cynhyrchu 1 miliwn o'r injans newydd y flwyddyn.

Y ffatri yw'r trydydd cyflogwr unigol mwyaf yng Nghymru ar ôl Airbus ym Mrychdyn a Corus ym Mhort Talbot.

'Unig ffynhonnell'

Dim ond Ewrop maen nhw wedi gwasanaethu hyd yn hyn - nawr nhw fydd yr unig ffynhonnell reit rownd y byd i'r injan newydd
Rhodri Morgan

Dywedodd Prif Weinidog Cymru Rhodri Morgan y byddai'r buddsoddiad o £70 miliwn yn rhoi sicrwydd am ddyfodol y safle.

"Ffatri Pen-y-bont yw unig ffynhonnell yr injan newydd yma.

"Dim ond Ewrop maen nhw wedi gwasanaethu hyd yn hyn - nawr nhw fydd yr unig ffynhonnell reit rownd y byd i'r injan newydd."

Ddydd Llun roedd yna newyddion drwg i'r diwydiant ceir yng Nghymru wrth gwmni Calsonic Kansei yn Llanelli gyhoeddi fod 60 o bobl i golli eu gwaith.

Roedd y cwmni sy'n gwneud cyfrannau ceir yn rhoi'r bai ar gyflwr yr economi.

"Fe fydd yna newyddion da a newyddion drwg ochr yn ochr ac mae'n rhaid i ni wynebu'r ffaith y bydd yna fwy o newyddion drwg na newyddion da," meddai Mr Morgan.

"Ond rhaid i ni beidio meddwl fod y darlun yn ddu i gyd."HEFYD
'£100m': 200 o swyddi
26 Chwef 07 |  Newyddion
Cwmni ceir: Colli 175 swydd
30 Maw 07 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^