BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 27 Hydref 2008, 07:01 GMT
Canser coluddyn: Dechrau sgrinio

Pelydr-X
Y nod: 15% yn llai o farwolaethau

Mae rhaglen yn dechrau sy'n anelu at leihau nifer y rhai sy'n marw o ganser y coluddyn.

O'r wythnos hon ymlaen fe fydd menywod a dynion rhwng 60 a 69 oed yn cael pecynnau fel y bydd modd iddyn nhw sgrinio eu hunain gartre.

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn gobeithio y bydd 15% yn llai yn marw ac y bydd modd sgrinio pawb rhwng 50 a 74 oed erbyn 2015.

Y canser hwn yw'r trydydd mwya cyffredin ymhlith marwolaethau canser yng Nghymru.

Ond mae modd trin 90% o achosion yn y cyfnodau cynnar.

Dywedodd cyfarwyddwr y rhaglen sgrinio, y Dr Hilary Fielder,: "Hon yw'r rhaglen gynta ar gyfer dynion a menywod.

"Mae dynion yn ei chael hi'n anodd wrth ofalu am eu hiechyd. Yn aml, mae sn am y pwnc yn codi cywilydd arnyn nhw.

"Rhaid i ni orchfygu hyn."

Labordy

Mae Ymddiriedolaeth Iechyd Felindre wedi sefydlu labordy fydd yn dadansoddi canlyniadau'r pecynnau sgrinio.

Os yw'r canlyniadau'n anarferol, fe fydd unigolion yn cael cynnig cyngor ac archwiliadau.

Ymhen dwy flynedd fe fydd dynion a menywod hyd at 74 oed yn cael eu sgrinio.

Erbyn 2015 mae disgwyl y bydd cynnig y sgrinio bob dwy flynedd yn costio bron 9 miliwn y flwyddyn.

'Mewn perygl'

Dywedodd y gweinidog Edwina Hart y byddai'r rhaglen yn adeiladu ar lwyddiant y ddau gynllun sgrinio arall, ar gyfer canser y fron a chanser y groth.

"Mae risg datblygu canser y coluddyn yn fwy wrth fynd yn h?n a dyna pam y mae rhan gynta'r cynllun yn canolbwyntio ar y rhai sy mewn perygl fwya.

"Ac mae disgwyl i 15% yn llai farw o ganser y coluddyn, hynny yw ymhlith y rhai sy'n cael eu sgrinio."HEFYD
Canser: Oedi cyn sgrinio llawn
06 Meh 08 |  Newyddion
Cynllun iechyd: 'Methu targedau'
09 Mai 08 |  Newyddion
Ysbyty'n arwain profion cansyr
10 Chwef 05 |  Newyddion
Poeni am ddiffyg profion cancr
08 Awst 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^