BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 22 Hydref 2008, 11:47 GMT 12:47 UK
Cymru: 'Hunlle ddwyieithog'

Karl Francis
Karl Francis: Yn poeni am 'neo-ffasgaeth'
Mae'r cyfarwyddwr ffilm Karl Francis wedi dweud fod dwyieithrwydd yn cyfyngu ar allu'r Cymry i gynhyrchu deunydd artistig safonol.

Roedd ei sylwadau mewn cyfweliad ar BBC Radio 3.

"Dychmygwch," meddai, "bobl Awstralia yn gorfod siarad iaith y brodorion neu Americanwyr yn gorfod siarad iaith yr Apache cyn cael ysgrifennu drama neu ddrama deledu."

Ond mae rhai wedi beirniadu ei sylwadau.

Mae Mr Francis, yn wreiddiol o Fedwellte, wedi cynhyrchu ffilmiau yn Gymraeg gan gynnwys Yr Alcoholig Llon a Milwr Bychan.

Ar Radio 3 dywedodd nad oedd yn fater na ddylai'r iaith (Gymraeg) gael ei siarad ond bod y sefyllfa bresennol wedi troi'n "fath o neo-ffasgaeth".

"Mae'n hunllef ddwyieithog, gwlad nad wy' i am fod ynddi ragor.

'Ffordd ymlaen'

"Rydyn ni i gyd am i Gymru fod yn wlad diwylliant Saesneg, diwylliant Cymreig hyfryd.

"Nawr dyleni ni drafod beth yw'r ffordd orau ymlaen."

Dywedodd fod y sefyllfa wedi gwaethygu ers datganoli.

"Mae'n bryd i ni edrych unwaith eto ar dagtanoli a dechrau o'r dechrau."

Ond dywedodd yr artist Ozi Rhys Osmond fod y cyfarwyddwr wedi mynd yn "ddyn blin wrth fynd yn hen."

"Pan gafodd S4C ei sefydlu ac yn cynnig gwaith comisiwn roedd ar flaen y gwt yn edrych am waith."

"Sut gall unrhyw un ag unrhyw faint o synnwyr fod yn erbyn yr egwyddor o ddwyieithrwydd?"
Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^