BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 17 Hydref 2008, 06:10 GMT 07:10 UK
Cynllun i adfywio ardal glan mr

Y Rhyl
Gorllewin y Rhyl yw'r ardal mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Gallai un o rannau mwyaf difreintiedig Cymru elwa o fuddsoddiad gwerth miliynau o bunnau dros y blynyddoedd nesaf.

Mae trefi'r Rhyl a Bae Colwyn wedi cael eu nodi fel rhan o ardal adfywio gan Lywodraeth y Cynulliad.

Bwriad y cynllun ydi i roi hwb i'r trefi a dileu unrhyw ddelwedd negyddol.

Yn ddiweddar cafodd ward Gorllewin Y Rhyl ei nodi ar frig rhestr o ardaloedd difreintiedig tra bod dwy ward lleol arall yn y 10 uchaf.

Y dirprwy weinidog dros adfywio, Leighton Andrews, wnaeth y cyhoeddiad.

Fe fydd yn ymweld 'r ardal ddydd Gwener i drafod cynlluniau.

Gwario'n effeithiol

"Y pynciau sy'n rhaid mynd i'r afael nhw yma yw tai gwael, diweithdra, sgiliau a'r amgylchedd ffisegol," meddai.

"Ond mae gan Y Rhyl a Bae Colwyn dwy o'r prif ganolfannau siopa ar yr arfordir ac yn gyrchfan gwyliau i deuluoedd."

Bwriad y cynllun yw defnyddio arian yn fwy effeithiol trwy gydweithio ag asiantaethau eraill fel yr awdurdod lleol.

Chris Ruane yn peintio dros arwydd siop
Chris Ruane yn peintio dros arwydd negyddol ar hen siop yn Y Rhyl

Bydd yr ardal adfywio yn para am saith mlynedd yn y lle cyntaf a gallai elwa o filiynau o bunnau o fuddsoddiad.

Dywedodd Aelod Seneddol Dyffryn Clwyd, Chris Ruane: "Dwi'n croesawu'r ffaith fod yr ardal wedi ei chlustnodi yn un adfywio gan Lywodraeth y Cynulliad.

"Tai yw'r prif bwnc.

"Mae angen mwy o dai o ansawdd gwell."

Yn gynharach yn y mis bu Mr Ruane yn peintio dros arwydd siop yn Y Rhyl oedd yn rhoi "delwedd negyddol" o'r dref.

Dywedodd Neil Formstone, gwr busnes lleol, ei fod yn falc iawn o Fae Colwyn ond ei fod yn cydnabod bod angen gwneud mwy.

"Rydym wedi cael problemau yn y 1980au, y 1990au a dechrau'r ganrif yma.

"Y peth cyntaf sydd angen ei wneud ydi ail drefnu lle mae pobl yn gweithio .

"Ai tref i bobl ddod ar eu gwyliau ydan ni neu dref sy'n llawn o swyddfeydd?"HEFYD
Peintio arwydd: Gwella delwedd
10 Hyd 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^