BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 17 Hydref 2008, 11:29 GMT 12:29 UK
Cadeirio grwp ar ddarlledu

Huw Jones
Bu Huw Jones yn brif weithredwr S4C am 11 mlynedd

Mae Huw Jones, cyn-brif weithredwr S4C, wedi cael ei benodi i fod yn gadeirydd grŵp newydd ar ddarlledu.

Cafodd y grŵp newydd, grŵp gorchwyl a gorffen ar ddarlledu, ei sefydlu gan Lywodraeth y Cynulliad mewn ymateb i'r pryderon oedd yn codi o adolygiad diweddara Ofcom a bygythiad i swyddi yn ITV Cymru.

Gweinidog Treftadaeth Cymru, Alun Ffred Jones, wnaeth y cyhoeddiad.

Fe wnaeth egluro hefyd be fyddai gwaith y grŵp.

"Byddaf yn disgwyl adroddiad gan y grŵp ym mis Rhagfyr 2008 sy'n amlinellu opsiynau cychwynnol i wneud yn siwr bod gwylwyr yng Nghymru yn gallu parhau i fwynhau rhaglenni teledu cyfrwng Saesneg yn ychwanegol i'r hyn a gynhyrchir gan y BBC," eglurodd.

Cysgod

"Bydd disgwyl iddyn nhw ganolbwyntio ar gynnwys darlledu, ond hefyd fe fydden nhw'n ystyried y cyfleoedd a gynigir gan ddatblygiadau yn y byd technoleg ddigidol sy'n brysur cyd-gyfarfod."

Fe fydd gwaith y grŵp yn cael ei ddefnyddio i lunio ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i ail gam adolygiad Ofcom a'r ddarlledu'r gwasanaeth cyhoeddus.

Ychwanegodd y gweinidog bod 'na gysgod mawr bellach dros ymrwymiad ITV i ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus.

"Y mae'r grŵp yma wedi'i sefydlu er mwyn archwilio'r materion yma yn fwy manwl," meddai.

"Rwy'n hapus iawn gyda'r profiad a gwybodaeth y gall y cadeirydd ei gynnig i'r trafodaethau pwysig yma."

Bu Huw Jones yn brif weithredwr S4C am 11 mlynedd.

Mae ganddo brofiad o fyd masnachol darlledu drwy ei gyfrifoldebau yn S4C ac yn y byd cynhyrchu annibynol.

Ar hyn o bryd mae'n ddirprwy gadeirydd Bwrdd Sgiliau a Chyflogaeth ac yn gadeirydd Portmeirion Cyf.

Fe fydd cyhoeddiad am weddill aelodaeth y grŵp yn cael ei wneud yn fuan.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^