BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 15 Hydref 2008, 18:49 GMT 19:49 UK
S4C: Her yr oes ddigidol

S4C
Bydd S4C yn sianel uniaith Gymraeg erbyn 2010

Mae S4C wedi cyhoeddi sut y bydd yn ceisio ymateb i her yr oes ddigidol yn ystod y pum mlynedd nesa.

Bwriad y sianel yw darparu gwasanaeth cyhoeddus o safon uchel - gan ganolbwyntio'n arbennig ar ddigwyddiadau Cymreig, dramau, cerddoriaeth safonol, ac mi fydd yn rhoi sylw amlwg hefyd i rygbi a phel-droed.

Bydd Cyw, y gwasanaeth meithrin yn cael ei ddatblygu ymhellach.

Mae'r newid i ddigidol yn digwydd yng Nghymru yn Awst 2009 a bydd wedi ei gwblhau yn gynnar yn 2010 - yr adeg hynny bydd S4C yn sianel uniaith Gymraeg.

Ar l y newid i ddigidol bydd S4C yn darparu gwasanaeth trwy gydol y dydd gyda chynnwys yn cael ei gomisiynu ar gyfer y bore, prynhawn, oriau brig ac yn hwyr gyda'r nos. Bydd cynnwys yn cael ei gyflenwi i S4C gan ei chadwyn gyflenwi - y sector cynhyrchu annibynnol (sy'n cynhyrchu'r mwyafrif o'i rhaglenni), BBC Cymru ac ITV Cymru.

Mae'r Strategaeth yn datgan mai'r teledu fydd y prif gyfrwng ar gyfer cynulleidfaoedd am rai blynyddoedd i ddod. Fodd bynnag, mae cynnwys ar fand llydan hefyd yn rhan o wasanaeth S4C a bydd rl gynyddol ar gyfer llwyfannau eraill wrth i'r Sianel ymdrechu i ymestyn ei dylanwad a'i chyrhaeddiad.

Dros y pum mlynedd nesaf fe fydd S4C yn:

Cryfhau ac yn buddsoddi yn ei darllediadau o ddigwyddiadau Cymreig - diwylliannol ac eraill;

Comisiynu rhaglenni sy'n dathlu tirwedd Cymru;

Cynnig drama, adloniant a cherddoriaeth o safon uchel;

Amserlennu cyfresi ffeithiol o bwys;

Rhoi sylw proffeil uchel i chwaraeon - yn enwedig rygbi a phl-droed.

Dywedodd Rhian Gibson, Cyfarwyddwr Comisiynu S4C "Mae'r Strategaeth wedi'i gwreiddio'n ddwfn yn rl S4C fel darlledwr cyhoeddus. Ein bwriad yw parhau i ddarparu cynnwys o safon uchel ar gyfer ein cynulleidfa amrywiol trwy'r newid i ddigidol a thu hwnt."HEFYD
Cyw yn cael ei eni ar S4C
23 Meh 08 |  Newyddion
Nifer gwylwyr S4C yn gostwng
11 Meh 08 |  Newyddion
S4C: Y Chwarter Canrif Cyntaf
03 Tach 07 |  Newyddion
S4C: Manylion am raglenni plant
27 Mai 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^