BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 13 Hydref 2008, 15:06 GMT 16:06 UK
Hosbisau: Galw i gysoni safon

Hosbis Dewi Sant, Llandudno
Mae angen cysoni safon gwasanaethau hosbisau

Mae Gweinidog Iechyd Cymru wedi derbyn argymhellion adroddiad ar wella'r gofal lliniarol sydd ar gael i gleifion yng Nghymru.

Mae'r adroddiad gan Grŵp Gofal Lliniarol Cymru yn galw am gysoni safon y gwasanaeth a system decach o ariannu hosbisau.

Y Farwnes Finlay o Landaf oedd yn cadeirio'r grŵp wnaeth gyflwyno'r adroddiad ddydd Llun i Edwina Hart.

Mae'n amlinellu ffyrdd o wella'r gofal lliniarol sydd ar gael i gleifion ac mae'n galw am system sy'n ei gwneud hi'n gliriach pwy ddylai dalu am ba driniaethau.

Roedd Llywodraeth y Cynulliad wedi gofyn i'r Farwnes Finlay, sy'n arbenigwr ar feddygaeth liniarol, i argymell pa newidiadau sydd eu hangen a sut i weithredu'r newidiadau.

Mae'r adroddiad yn awgrymu sefydlu system gyllido decach ar gyfer hosbisau drwy gynnig diffiniad o wasanaeth gofal lliniarol craidd y bydd yn rhaid i ddarparwyr ei gynnig er mwyn cael cyllid yn y dyfodol.

Bydd yn rhaid i'r gwasanaethau hyn gael eu harwain gan feddyg ymgynghorol a fydd yn cael cymorth timau arbenigol.

Mae'r adroddiad hefyd yn galw ar i ofal 24 awr fod ar gael i'r cleifion a gwella safon y gwasanaeth y tu allan i oriau.

Dywed yr adroddiad bod angen newid y drefn o ran sut mae'r gwasanaeth yn cael ei rheoleiddio.

Diffyg arian

Mae arbenigwyr yn y maes wedi bod yn galw am newid yn y system ariannu gan ddweud bod yna wahaniaeth mawr rhwng y ffordd mae gofal lliniarol yn cael ei ariannu yng Nghymru a Lloegr.

Dywedodd yr Athro Mari Lloyd Williams, sy'n un o ymddiriedolwyr hosbis Sant Cyndeyrn ger Llanelwy, bod diffyg arian yn dal gwasanaethau yn l.

"Mae bob hosbis yng Nghymru yn dibynnu'n enfawr ar roddion ac ar gasglu arian," meddai.

"Dwi wedi gweithio yn Lloegr am nifer fawr o flynyddoedd ac mae'r gwahaniaeth rhwng Cymru a Lloegr yn enfawr.

"Yn Lloegr mae hosbisau yn cael tua 30%-40% o'u harian gan awdurdodau iechyd neu'n ganolog.

"Yng Nghymru dyw hynny ddim yn digwydd.

"Yn yr hosbis, lle dwi ar y bwrdd llywodraethu, 'da ni'n cael 10%.

"Oherwydd y broblem sy gynnon ni hefo'r Cynulliad a diffyg arian 'da ni'n sefyll yn ein hunfan o hyd ac o hyd, ac yn wir weithiau yn gorfod camu 'nl."

Amrywiaeth

Dywedodd Ms Hart bod cael gwasanaethau gofal lliniarol o ansawdd da yn "gwbl hanfodol".

"Rwyf am sicrhau bod y lefel gorau posibl o ofal yn cael ei ddarparu ar gyfer pobl ar adeg mor anodd," meddai.

"Drwy weithredu'r argymhellion yn yr adroddiad hwn, bydd modd i ni greu'r sail y mae ei angen er mwyn gwella safon y gofal lliniarol a ddarperir.

"Mae'r safon honno'n amrywio cryn dipyn ar draws Cymru ar hyn o bryd."

Dywedodd y Farwnes Finlay y dylai cleifion gael gofal "o'r radd flaenaf" a hynny lle bynnag y bydden nhw.

"Roedd mwyafrif llethol y rhai sy'n darparu gwasanaethau yn cydnabod bod angen gwella ansawdd y gwasanaethau a bod angen cyflwyno newidiadau er lles y cleifion.

"Mae'n hanfodol ein bod yn newid patrymau gwaith er mwyn rhoi lle canolog i'r claf.

"Mae'n hanfodol bod gwasanaethau arbenigol ardderchog ar gael i'r claf hefyd ym mhob rhan o Gymru."HEFYD
8 miliwn i ofal lliniarol
01 Gorff 08 |  Newyddion
Mwy o arian i hosbisau
24 Hyd 07 |  Newyddion
Sr yn canu er mwyn hosbis
16 Mai 03 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^