BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 11 Hydref 2008, 13:26 GMT 14:26 UK
Davidson: Ddim yn sefyll eto

Jane Davidson
'Wynebu her newydd': Jane Davidson
Mae'r Gweinidog Cynaliadwyedd wedi dweud na fydd sefyll yn etholiadau'r cynulliad yn 2011.

Dywedodd Jane Davidson, AC Pont-y-pridd, hyn wrth swyddogion lleol nos Wener.

"Roedd hi'n fraint fawr i gael fy ethol yn AC Pont-y-pridd deirgwaith a bod yn weinidog ddwywaith yn Llywodraeth y Cynulliad," meddai ddydd Sadwrn.

"Gan fod y cynulliad yn gorff cymharol fach, mae'n bwysig bod digon o drosiant a bod pobol yn cael dechrau a rhoi'r gorau i yrfa wleidyddol.

'Mwy o bwerau'

"Mae hyn yn adnewyddu'r broses ddemocrataidd."

Yn bersonol, meddai, 2011 fyddai'r amser gorau i roi'r gorau iddi a "wynebu her newydd".

"Fe fydda i'n ymgyrchu am fwy o bwerau i'r cynulliad ac yn edrych ymlaen at fwy o amser ar gyfer cerdded a seiclo."

Ar un adeg roedd rhai'n proffwydo y byddai hi'n cael ei dewis yn olynydd i`r Prif Weinidog Rhodri Morgan.

Cafodd ei phenodi'n Ddirprwy Lywydd y Cynulliad ym mis Mai 1999.

'Diflino'

Ym mis Hydref 2000 fe ddaeth yn Weinidog Addysg tan 2007 ac yn y flwyddyn honno fe ddaeth yn Weinidog Cynaliadwyedd a Datblygu Gwledig.

Y swydd wedyn oedd Gweinidog Cynaliadwyedd a Thai.

Mae Haydn Jones, cadeirydd y Blaid Lafur yn etholaeth Pont-y-pridd, wedi diolch iddi am ei "gwaith diflino yn ymgyrchu'n lleol".

"Hebddi hi, fyddwn ni ddim wedi llwyddo i gael Ffordd Osgoi Pentre'r Eglwys ... ac, yn sicr, fe fydd yn cefnogi adfywio Pont-y-pridd tan 2011."

Cafodd ei geni yn 1957 a'i haddysgu yng Ngholeg Merched Malvern, Prifysgol Birmingham a Phrifysgol Aberystwyth.

Athrawes ddrama

Roedd yn athrawes ddrama yn Aberteifi a Phont-y-pridd, yn swyddog datblygu ac yn weithiwr ieuenctid a chymunedol.

Mae'n byw yng Ngwaelod-y-garth ger Caerdydd.

Bu'n Bennaeth Materion Cymdeithasol yng Nghymdeithas Llywodraeth Leol Cymru rhwng 1996 a 1999 a hi oedd rheolwraig swyddfa etholaeth Rhodri Morgan am bum mlynedd.

Rhwng 1987 a 1996 bu'n gynghorydd yng Nghaerdydd.

Mae ei diddordebau'n cynnwys iechyd, cynhwysiant cymdeithasol, dysgu gydol oes a'r theatr.HEFYD
Iaith: Trafod her newid hinsawdd
15 Ebr 08 |  Newyddion
Tai fforddiadwy: Cynlluniau
07 Gorff 08 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^