BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 9 Hydref 2008, 16:30 GMT 17:30 UK
Galw am addasu rôl y Tywysog

Seremoni arwisgo Tywysog Charles
Cafodd seremoni arwisgo 1969 ei chynnal yng nghastell Caernarfon.

Mae angen ailddiffinio rôl Tywysog Cymru yn ôl Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol, Arglwydd Dafydd Elis-Thomas.

Yn ôl Arglwydd Elis-Thomas mae'n amau a yw teitl Tywysog Cymru yn addas ar gyfer "datblygiad cyfansoddiadol Cymru yn yr unfed ganrif ar hugain."

Dywedodd na ddylid byth eto cael seremoni arwisgo debyg i'r un yng Nghastell Caernarfon yn 1969.

Dywedodd nad yw pobl eisiau gweld syrcas ar adeg mor ddifrifol.

Ychwanegodd fod arwisgo 1969 wedi "rhannu" pobl Cymru ac nad oedd o am weld hynny'n digwydd eto.

Ar ralgen Dragon's Eyre BBC Cymru mae Arglwydd Elis-Thomas yn rhoi'r clod i'r Tywysog a'i ddisgrifio fel "Cymrophile".

Ond mae'n dweud fod angen ailasesu a newid defodau cyfansoddiadol o bryd i'w gilydd.

Dywedodd nad yw'n credu fod teitl Tywysog Cymru yn berthnasol i'r datblygiadau cyfansoddiadol sydd wedi digwydd yng Nghymru.

Amser priodol

Mae yna bwyslais cyfansoddiadol newydd yng Nghymru, meddai, oherwydd datganoli a'r sefydlaidau cenedlaethol newydd.

"Dwi heb drafod hyn yn uniongyrchol gyda'r Teulu Brenhinol ac nid fy lle i yw hi i wneud hynny.

"Ond pe bai nhw'n gofyn be ddylai ddigwydd, byddaf yn dweud os yw'r teitl i barhau fod angen ailddiffinio rôl y tywysog."

Ychwanegodd nad oedd yn fater fod angen ei benderfynu nawr.

Yn hytrach dylai Prif Weinidog Cymru a'r cynulliad ystyried y peth ar yr amser priodol.

Dywedodd fod angen i'r Frenhiniaeth fod yn ywmwydol o'r Gymru gyfoes.

'Seremoni ganoloesol ffug'

Mae Arglwydd Elis-Thomas wedi cynnal trafodaethau gyda swyddogion Prif Weinidog Cymru a Clarence House ynglyn a sut i nodi 40 mlynedd ers yr arwisgiad yng Nghaernarfon.

Dywedodd llefarydd ar ran y Tywysog nad oedd yna unrhyw gynlluniau ar hyn o bryd i nodi'r achlysur.

Ychwanegodd ei bod yn rhy gynnar i ddweud a fyddai yna arwisgiad arall yn y dyfodol.

Yn ôl Arglwydd Elis-Thomas mae angen osgoi rhwysg ac ysblenydd seremoni'r arwisgo yn 1969 pe bai yna arwisgo ar gyfer y Tywysog William.

Cyfeiriodd at arwisgo 1911 a 1969 fel stynt wleidyddol.

"Dwi ddim yn credu y byddai seremoni ganoloesol ffug yn adlewyrchu bywyd yng Nghymru'r unfed ganrif ar hugain."HEFYD
Tywysog i ddysgu Cymraeg
06 Meh 03 |  Newyddion
Neges Nadolig y Tywysog
13 Rhag 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^