BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 9 Hydref 2008, 12:49 GMT 13:49 UK
Ethol Esgob newydd i Fangor

Archesgob Cymru Barry Morgan gyda'r Hybarch Andrew John
Archesgob Cymru Barry Morgan gyda'r Hybarch Andrew John

Yr Hybarch Andrew John gafodd ei enwi i fod Esgob Etholedig Bangor.

Fe fydd Mr John, 44 oed, yn olynu'r Gwir Barchedig Anthony Crockett a fu farw ym mis Mehefin.

Fo fydd 81fed Esgob Bangor ac fe fydd yn gwasanaethu ardal sy'n ymestyn o Gaergybi i Lanidloes.

Mae Mr John yn Archddiacon Ceredigion ac yn swyddog eciwmenaidd o fewn Esgobaeth Tyddewi.

Fe fydd gan Mr John 28 niwrnod i dderbyn y swydd.

Cafodd drws yr Eglwys Gadeiriol ym Mangor ei gau ddydd Mawrth wrth i Goleg Etholiadol yr Eglwys yng Nghymru gyfarfod i ethol esgob newydd.

Offeiriad

Cafodd y penderfyniad ei wneud gan y coleg ar drydydd diwrnod, a diwrnod olaf, y cyfarfod.

Cafodd Mr John ei addysgu ym Mhrifysgol Cymru a Choleg Sant Ioan, Nottingham.

Cafodd ei ordeinio yn ddiacon yn 1989 ac yn offeiriad yn 1990.

Bu'n gurad Aberteifi gyda'r Mwnt a'r Ferwig yn Esgobaeth Tyddewi (1989-91) ac Aberystwyth (1991-92).

Roedd yn Ficer TÓm Aberystwyth (1992-99) ac yn Ficer Henfynyw gydag Aberaeron a Llanddewi Aberarth (1999-2006).

Ar hyn o bryd mae'n Ficer Pencarreg a Llanycrwys ac mae'n Archddiacon Aberteifi ers 2006.HEFYD
Esgob Bangor wedi marw
30 Meh 08 |  Newyddion
Drysau ar gau wrth ethol esgob
07 Hyd 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^