BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 9 Hydref 2008, 10:50 GMT 11:50 UK
Diwedd brwydr i achub pwll nofio

Pwll Yr Hendy
Cafodd y pwll ei adeialdu gan arian a chwys pobl y pentref yn y 1930au

Mae ymgyrchwyr sydd wedi bod yn brwydro ers blynyddoedd i geisio sicrhau dyfodol pwll nofio awyr agored yn Yr Hendy ger Llanelli wedi penderfynu rhoi gorau i'w hymgyrch.

Fe wnaeth y pwll gau yn 2002 oherwydd difrod gan rew i'r strwythur ac mae angen gwaith atgyweirio.

Mewn cyfarfod nos Fercher fe gyfaddefodd aelodau'r pwyllgor nad oedd ganddyn nhw ddigon o arian i barhau gyda'r syniad o adeiladu pwll newydd sbon.

Roedd y pwyllgor wedi casglu £17,000 i geisio sicrhau dyfodol y pwll nofio.

Doedd hyn ddim yn ddigon ac fe fydd 'na gyfarfodydd i drafod be i'w wneud gyda'r arian.

Parc newydd

Roedd Cyngor Sir Caerfyrddin - wnaeth drosglwyddo rheolaeth y pwll i'r gymuned yn 2000/2001 - wedi gwrthod ariannu adeiladu pwll newydd yn y pentref oherwydd nad oedd ganddyn nhw'r cyllid fydda'n caniatŠu iddyn nhw wneud hynny.

Yn Űl y cyngor roedd rhaid gwario hanner miliwn i gael pwll newydd.

Fe fydd y pwll presennol, sy'n 75 oed, yn cael ei lenwi nawr gyda'r cyngor yn buddsoddi mewn parc newydd fydd yn cynnwys cyfleusterau i blant a maes chwarae bob tywydd.

Dywedodd Clive Scourfield o fwrdd gweithredol y cyngor sir ei fod yn cydymdeimlo gyda'r bobl leol ond doedd gan y cyngor ddim dewis.

"Fe fyddai'r gost o adeiladu pwll newydd yn Yr Hendy tua hanner miliwn ac ar ben hynny fe fyddai'r gost cynnal a chadw bob blwyddyn yn enfawr.

"Does gan y cyngor ddim y gyllideb i ddosbarthu pyllau nofio drwy'r sir.

"Rhaid canolbwyntio ar be sydd ganddon ni."

Arian lleol

Un o aelodau'r pwyllgor fu'n ymgyrchu i achub y pwll ydi Christine Staffnel, sy'n siomedig iawn.

"Mae'n amser trist iawn i'r pentref ac i dreftadaeth y pentref.

"Wedi colli rhywbeth oedd yn agos at galon pawb yn y pentref."

Cafodd y pwll ei adeiladu ar ddechrau'r 1930au gydag arian a chwys pobl Yr Hendy, bobl ddi-waith o'r gwaith tin.

Fe fydd y cyngor cymuned yn cyfarfod gyda swyddogion y cyngor sir i drafod y camau nesaf.HEFYD
Pentref yn colli pwll agored
19 Mai 03 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^