BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 9 Hydref 2008, 13:18 GMT 14:18 UK
Arian cynghorau yng Ngwlad yr I

Banc Landsbankinn
Landsbanki oedd perchennog banc Icesave

Mae wyth o gynghorau Cymru a thri o awdurdodau heddlu Cymru wedi buddsoddi miliynau o bunnau mewn banciau yng Ngwlad yr I.

Mae'r banciau wedi cael eu rhoi yn nwylo'r derbynwyr.

Yn l gwaith ymchwil gan raglen Dragon's Eye BBC Cymru mae dros 66 miliwn o arian cyrff cyhoeddus yng nghoffrau Landsbanki, ail fanc mwyaf Gwlad yr I, a sefydliadau ariannol eraill.

Mae arweinwyr y cynghorau wedi galw am gyfarfod brys gyda'r Canghellor Alistair Darling.

Eisoes mae Llywodraeth San Steffan wedi rhewi holl asedau Landsbanki ym Mhrydain.

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi buddsoddi 20 miliwn a Chyngor Caerffili wedi buddsoddi 15 miliwn.

Dywed Awdurdod Heddlu'r De eu bod wedi buddsoddi 7miliwn tra bod Awdurdod Heddlu Dyfed Powys wedi buddsoddi 2 miliwn ac Awdurdod Heddlu Gwent wedi buddsoddi 1 miliwn.

BUDDOSDDIADAU
Castell-nedd Port Talbot - 20 miliwn
Caerffili - 15 miliwn
Ceredigion - 5.4 miliwn
Powys - 4 miliwn
Gwynedd 4 miliwn
Sir y Fflint - 3.7 miliwn
Rhondda Cynon Taf - 3 miliwn
Mynwy 1.2m

Awdurdod Heddlu De Cymru - 7 miliwn
Awdurdod Heddlu Dyfed Powys - 2 miliwn
Awdurdod Heddlu Gwent - 1 miliwn

Dydd Mercher fe wnaeth y Canghellor addo iawndal i unigolion sydd wedi buddsoddi arian gyda grŵp Icesave.

Ond dyw hi ddim yn eglur beth fydd ffawd yr awdurdodau lleol a'r awdurdodau heddlu.

Dywedodd John Healey, Gweinidog sydd chyfrifoldeb am lywodraeth leol yn Lloegr, na fyddai'n bosib trin cynghorau yn yr un modd ac unigolion.

Ychwanegodd y bydd y Llywodraeth yn cwrdd ag arweinwyr y cynghorau ddydd Iau er mwyn trafod y sefyllfa.

Daw'r cyhoeddiadau ar l i Lywodraeth Gwlad yr I gymryd rheolaeth o'r cwmni oedd yn rheoli'r banc ar y we, Icesave, yn gynharach yr wythnos yma.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerffili fod yr arian wedi ei fuddsoddi dros gyfnod o dri mis.

Ychwanegodd na fyddai'r sefyllfa yn cael unrhyw effaith ar y cyngor yn y tymor byr.

"Gwnaed y buddsoddiad ar l derbyn cyngor ariannol annibynnol ac ar l dilyn canllawiau pendant sydd wedi eu gosod ar ein cyfer," meddai'r llefarydd.

"Mae arian yn cael ei fuddsoddi mewn nifer o sefydliadau ariannol er mwyn lleihau'r elfen o risg.

"Mae anawsterau sy'n wynebu unrhyw gyngor wedi codi oherwydd amgylchiadau gwbl eithriadol."

'Pryder'

Mae 11 o'r cynghorau - Abertawe, Blaenau Gwent, Caerfyrddin, Casnewydd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir Benfro, Merthyr Tudful, Torfaen, Wrecsam ac Ynys Mn - wedi dweud nad ydyn nhw wedi buddsoddi yn y banc.

Gwefan Icesave
Roedd 300,000 o gwsmeriaid o Brydain wedi buddsoddi yn Icesave

Mae cynghorau Caerdydd, Bro Morgannwg a Phen-y-bont ar Ogwr wedi gwrthod rhoi gwybodaeth.

Dywed Cymdeithas Llywodraeth Leol, sy'n cynrychioli 400 o gynghorau yng Nghymru a Lloegr, fod angen i Lywodraeth y DU ddiogelu arian sydd wedi ei fuddsoddi gan y cynghorau.

Yn l y Gymdeithas mae awdurdodau wedi buddsoddi'r arian yn unol chanllawiau manwl ar l derbyn cyngor annibynnol ond ychwanegodd nad yw'n disgwyl y bydd 'na broblemau yn y tymor byr gan y byddai buddsoddiadau wedi eu "gwasgaru er mwyn sicrhau nad oed yna ormod o risg i'r trethdalwr".

Dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru bod y cynghorau yn "bryderus" am ddiogelwch y buddsoddiadau a'i bod yn rhy gynnar i ddweud a ydyn nhw mewn risg a'i pheidio.

Roedd banciau Gwlad yr I yn cynnig graddfeydd llog hynod o gystadleuol.

'Sicrwydd'

Mae tua 300,000 o unigolion o Brydain wedi buddsoddi eu harian yn y banc ar y we Icesave.

Dywed llefarydd y Ceidwadwyr ar lywodraeth leol yng Nghymru, Nick Ramsay AC, fod angen sicrhau nad yw arian y cynghorau mewn unrhyw beryg - a hyn er lles pawb.

Galwodd Dr Dai Lloyd, llefarydd Plaid Cymru ar lywodraeth leol, ar Lywodraeth Prydain i roi sicrwydd i gynghorau na fydden nhw'n colli unrhyw arian.

Daeth galwad tebyg gan y Democratiaid Rhyddfrydol.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^