BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 8 Hydref 2008, 12:32 GMT 13:32 UK
Y frech goch: Mwy o achosion

Y brechiad MMR
Atgoffa: Dylai rhieni drefnu bod eu plant yn cael y brechiad

Mae rhieni wedi eu hannog i sicrhau bod eu plant wedi cael eu brechu yn erbyn y frech goch ar l i achosion ddod i'r amlwg yn y gogledd-ddwyrain.

Diwrnod ar l i Wasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru atgoffa rhieni yn y de am bwysigrwydd y brechiad MMR mae'r un rhybudd yn cael ei roi i rieni Sir y Fflint a Wrecsam.

Dydd Mawrth fe ddywedodd y gwasanaeth fod 15 achos o'r frech goch wedi dod i'r amlwg yn Sir Gaerfyrddin ac ardal Caerdydd.

Dydd Mercher dywedodd y gwasanaeth fod 13 achos o'r frech goch wedi bod yn ardal Trefffynnon a Queensferry ers diwedd mis Medi.

Yn l llefarydd, doedd 'na ddim tystiolaeth bod cysylltiad rhwng achosion y de ac achosion y gogledd-ddwyrain.

Triniaeth

Mae pedwar o'r 13 achos yn y gogledd-ddwyrain wedi cael eu cadarnhau ac mae disgwyl profion pellach ar y lleill.

Ond mae'n debyg eu bod yn diodde oherwydd bod yr achosion wedi eu cyfyngu ac wedi eu cysylltu.

Mae achosion y gogledd-ddwyrain yn cyfeirio at rai rhwng chwe mis oed ac 20 oed.

Cafodd dau driniaeth yr ysbyty am gyfnod.

Dywedodd y gwasanaeth fod brechiad MMR yn atal y frech goch.

Mae'r frech goch yn lledu'n hawdd ac, fel arfer, yn cael ei throsglwyddo o berson i berson drwy beswch neu disian.

'Cymhlethdodau'

Fel arfer, mae plant yn cael y brechiad cynta o MMR pan maen nhw'n flwydd oed a'r ail cyn dechrau'r ysgol gynradd.

Yn l Dr Chris Whiteside o'r gwasanaeth, mae'r frech goch yn gallu bod yn ddifrifol.

"Mae pobl sy'n diodde o'r frech goch yn gallu gwella'n llwyr.

"Ond mae rhai achosion prin lle mae cymhlethdodau all arwain at broblemau llygaid, colli clyw, problemau meddyliol a marwolaeth hyd yn oed.

"Mae'n bwysig bod rhieni'n trefnu bod eu plant yn cael brechiad MMR.

"Ar l cael dau frechiad mae 99% o blant wedi eu gwarchod rhag y frech goch."

Symptomau

Mae'r symptomau cynnar yn cynnwys tymheredd uchel, peswch a llygaid poenus, ac fe fydd cochni ar y croen yn ymddangos dridiau wedyn, fel arfer ar yr wyneb cyn lledu dros weddill y corff.

Ni ddylai unrhyw blentyn 'r symptomau fynd i'r ysgol am bum niwrnod wedi i'r cochni ymddangos ar y croen.

Roedd 13 o achosion o'r frech goch yng Nghymru'r llynedd, a'r rheiny mewn ysgol ym Malpas yng Nghasnewydd.

Roedd pedwar o achosion yn 2006, a dim achos o gwbl yn ystod 2005.HEFYD
Y frech goch: Atgoffa am frechiad
07 Hyd 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^