BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 7 Hydref 2008, 18:00 GMT 19:00 UK
'Mwy o lais' i BBC Cymru

Menna Richards
Menna Richards: Aelod o grŵp strategol
Bydd gan BBC Cymru lais cryfach yn y gorfforaeth yn y dyfodol wrth i'r rheolwraig fod yn aelod o grŵp strategol.

Bydd Menna Richards a rheolwyr y BBC yn yr Alban a Gogledd Iwerddon yn ymuno Grwp Rheolaeth y BBC.

Dywedodd hi fod y penderfyniad yn brawf bod y BBC yn "benderfynol o adlewyrchu a chydnabod y newidiadau o fewn Prydain."

Fe fydd hi'n aelod o fforwm newydd fydd yn delio materion yn ymwneud gwaith y BBC y tu allan i Lundain, fforwm y mae Rheolwr Cyffredinol y BBC, Mark Thompson, yn ei gadeirio

Cryfhau cynrychiolaeth

"Mae Prydain wedi newid yn fawr ers 10 mlynedd," meddai Mr Thompson, "nid yn unig yn wleidyddol a chymdeithasol ond o ran gofynion ein cynulleidfaoedd.

"Bydd y newidiadau hyn yn y BBC yn cryfhau'r gynrychiolaeth o du allan i Lundain wrth wneud penderfyniadau."

Mae Prydain wedi newid yn fawr ers 10 mlynedd, nid yn unig yn wleidyddol a chymdeithasol ond o ran gofynion ein cynulleidfaoedd
Mark Thompson, Rheolwr Cyffredinol y BBC

Wrth longyfarch Ms Richards ar ei dyrchafiad, dywedodd y Gweinidog Treftadaeth, Alun Ffred Jones: "Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi cael trafodaethau cadarnhaol gyda Mark Thompson ers adroddiad beirniadol King ac wedi galw ar y BBC i roi mwy o lais i Gymru yn ei strwythurau rheoli.

"Rydw i'n falch iawn fod y BBC wedi dechrau cymryd camau i ymateb yn gadarnhaol i'r her.

"Ac rwy'n llongyfarch Menna Richards ar ei dyrchafiad ... ac yn hyderus y bydd hi'n brwydro'n ddygn dros degwch i Gymru.

"Mae'r cam cyntaf yma tuag at unioni cam hir dymor yn foddhaol iawn."
Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^