BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 6 Hydref 2008, 11:48 GMT 12:48 UK
Cyngor o blaid diffodd goleuadau

Lamp
Fe ddechreuodd Powys ddiffodd goleuadau ym mis Medi

Mae Cyngor Sir Penfro wedi pleidleisio o blaid diffodd nifer o oleuadau stryd rhwng hanner a 5.30am.

Fe allai hyn arbed costau ynni o hyd at £213,000 y flwyddyn.

Ni fydd y cynllun newydd yn effeithio ar ganol trefi nag ardaloedd lle mae camerâu cylch cyfyng.

Ym mis Medi fe ddechreuodd Cyngor Sir Powys ddiffodd 9,380 o lampau stryd allan o gyfanswm o 14,000.

Dwy flynedd

Mae croesfannau a phriffyrdd wedi cael eu heithrio.

Dywedodd peirianwyr y cyngor eu bod yn credu y byddai angen dwy flynedd i gael yr offer addas i sicrhau bod y goleuadau'n cael eu diffodd ar adegau penodol.

Ym Mhowys mae yna ymgyrch wedi ei lansio i berswadio'r cyngor i beidio â diffodd goleuadau mewn llefydd lle mae lefel uchel o droseddu.

Roedd Aelod Seneddol Maldwyn, Lembit Opik, wedi dweud bod y penderfyniad i ddiffodd golau yn troi'r cloc yn ôl "i'r ddeunawfed ganrif".

Mae nifer o awdurdodau lleol eraill yng Nghymru yn ystyried diffodd goleuadau er mwyn arbed ynni.HEFYD
Diffodd golau: Y ffordd ymlaen?
10 Medi 08 |  Newyddion
Cynghorau: Her biliau 'anferth'
03 Hyd 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^