BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 4 Hydref 2008, 10:10 GMT 11:10 UK
Prinder Gwenyn: Effaith ar afalau

afalau
Mae 'na 25% yn llai o afalau y cynhaeaf yma

Dywed trefnwyr Gŵyl Afalau fod gostyngiad o 50% yn nifer y gwenyn y gaeaf diwethaf wedi arwain at leihad yn nifer afalau'r cynhaeaf yma.

Oherwydd hyn mae 25% yn llai o stoc yng Ngŵyl Afalau sy'n cael ei chynnal ym Mhlas Erddig ger Wrecsam.

Mae cynhyrchu afalau drwy Brydain yn diodde oherwydd prinder byd-eang o wenyn.

Dywedodd John Parry, sy'n gyfrifol am gadw gwenyn yn Erddig, bod y sefyllfa yn anodd iawn.

Ychwanegodd bod cymryd gofal o'r gwenyn yn allweddol.

Cynnyrch naturiol

"Dim ond y cynhwysion naturiol sy'n cael eu defnyddio yn Erddig," meddai.

"Mae'n golygu bod y gwenwyn yn iach.

"Rydym yn defnyddio teim a dail rhiwbob."

MÍl
Mae prinder gwenyn wedi cael effaith hefyd ar gynhyrchu mÍl

Oherwydd tywydd garw dros y gaeaf fe gollwyd 50% o wenyn Erddig.

Roedd hyn yn golygu na ddaeth y gwenyn allan tan ddiwedd y gwanwyn ac felly yn cynaeafu afalau 25% yn llai.

Mae hyn hefyd wedi cael effaith ar y broses o gynhyrchu mÍl.

Mae gwenyn mor bwysig ar gyfer peillio," meddai Pat Parry sy'n cadw gwenyn.

"Maen nhw'r darparu cymaint ar ein rhan."

Drwy'r byd mae'r hinsawdd wedi cael effaith ar y gwenwyn.

Ac mae'r pryfyn bach Varroa wedi achosi gostyngiad yn nifer o wenyn yn America.

Cafodd cychod gwenyn Erddig eu harchwilio yn ddiweddar gan arolygydd y llywodraeth ac roedden nhw'n iach.

Fe fydd 18fed Gŵyl Afalau Erddig yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn a dydd Sul.HEFYD
Arian loteri i achub gwenyn
21 Mai 08 |  Newyddion
Mwy o law yn golygu llai o fÍl
25 Ion 08 |  Newyddion
Annog mwy i gadw gwenyn
03 Mai 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^