BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 3 Hydref 2008, 15:25 GMT 16:25 UK
Mwy o ailgylchu gwastraff

Ailgylchu poteli a chaniau
Mae nifer o gynghorau yn anelu at y targed o 40% erbyn 2010

Mae ystadegau newydd yn dangos bod cynghorau Cymru'n compostio ac ailgylchu mwy o wastraff cartref.

Dywedodd Jane Davidson, y Gweinidog Cynaliadwyedd, fod 'na gynnydd er nad yw rhai cynghorau'n cwrdd 'r targedau ac yn wynebu dirwyon.

Ar gyfartaledd mae 'na gynnydd o 4.5% ar draws Cymru o ran y sbwriel sy'n cael ei ailgylchu - o 27.7% i 32.2%.

Eisoes mae tri chyngor wedi gwneud yn well na'r targedau Ewropeaidd, hynny yw mwy na 40% o wastraff cartref erbyn 2010.

Yn l ystadegau blynydol hyd at fis Mawrth 2008 roedd Merthyr Tudful yn ailgylchu 24% a Blaenau Gwent 17%.

'Ffyddiog'

Roedd ystadegau chwarterol ar gyfer Ebrill-Mehefin 2008 yn dangos bod rhai Merthyr Tudful wedi codi i 28% a rhai Blaenau Gwent wedi codi i 21.5%.

Os na fydd cynghorau yn cyrraedd y targedau o ailgylchu 40% erbyn 2010 fe fyddan nhw'n wynebu dirwyon.

FAINT MAE CYNGHORAU YN EI AILGYLCHU

Abertawe - 30%
Blaenau Gwent - 17%
Bro Morgannwg - 34%
Caerdydd - 27%
Caerffili - 27%
Caerfyrddin - 27%
Casnewydd - 35%
Castell-nedd Port Talbot - 27%
Ceredigion - 47%
Conwy - 41%
Sir Ddinbych - 29%
Sir y Fflint - 33%
Gwynedd - 32%
Merthyr Tudful - 24%
Mynwy - 35%
Penfro - 30%
Pen-y-bont ar Ogwr - 33%
Powys - 41%
Rhondda Cynon Taf - 32%
Torfaen - 36%
Wrecsam - 36%
Ynys Mn - 35%
Cyfartaledd Cymru - 32.2%
Ffynhonnell: Llywodraeth y Cynulliad

Mae Powys, Conwy a Cheredigion eisoes yn ailgylchu mwy na 40%, yn l ystadegau blynyddol.

Mae llefarydd ar ran Blaenau Gwent wedi dweud eu bod "yn ffyddiog" y bydd modd cyrraedd y targed.

"Mae ymgyrch farchnata a chyhoeddusrwydd wedi cael ei lansio i annog mwy o bobl i ailgylchu.

"Ac mae swyddog addysgol fydd yn ymweld ag ysgolion i hybu ailgylchu ymhlith y genhedlaeth iau."

Yn l yr ystadegau chwarterol (Ebrill-Mehefin 2008) mae saith cyngor yn well na'r 40%, sef Sir Fynwy, Sir y Fflint, Ynys Mn, Conwy, Ceredigion, Wrecsam a Thorfaen.

"Dwi'n falch iawn bod yr ystadegau'n dangos cynnydd," meddai Ms Davidson.

"Dwi'n hyderus y bydd y cynnydd yn chwarter cyntaf 2008-09 yn mynd i barhau."

Daw'r ystadegau wythnosau ers i holl gynghorau Cymru ddangos eu bod wedi cyrraedd y targed o ran ailgylchu gwastraff pydradwy sy'n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi.

Y cam nesaf, medd y cynghorau, fydd y targedau gwastraff bwyd sef 15% erbyn 2013.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Roberts, llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar yr amgylchedd, fod y cynghorau'n ennill tir.

"Rhaid i gynghorau adeiladu ar eu llwyddiant er mwyn lleihau gwastraff."HEFYD
Cynllun safle ailgylchu bwyd
08 Medi 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^