BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 3 Hydref 2008, 08:40 GMT 09:40 UK
Agor y drws i fecws newydd

Cynnyrch Village Bakery
Mae'r cwmni yn ehangu i ddarparu cynnyrch heb glwten

Mae becws newydd £3 miliwn fydd yn gwneud bara ar gyfer bobl sy'n diodde o afiechyd coeliag yn agor yn swyddogol.

Prif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, fydd yn agor ffatri newydd Village Bakery yn Wrecsam ddydd Gwener.

Mae hyn wedi arwain at greu 25 o swyddi newydd.

Fe fydd y ffatri yn creu bara heb glwten, protein sy'n cael ei ganfod mewn gwenith, rhyg a barlys sy'n effeithio pobl sy'n diodde o goeliag.

Dywedodd elusen Coeliac UK bod un o bob 100 o bobl yn diodde o goeliag.

Mae Village Bakery wedi dod i gytundeb pum mlynedd gyda Hero Group o'r Swistir sy'n arbenigo mewn cynnyrch ar gyfer diet arbennig.

Diet arbennig

Fe fydd y cwmni yn pobi pedair miliwn o dorthau heb glwten bob blwyddyn.

Dywedodd cyfarwyddwr masnachol Hero UK, John Phillips, bod 'na fwy a mwy o alw yn ddiweddar am gynnyrch heb glwten.

"Mae mwy o bobl yn gorfod dilyn diet heb glwten am resymau meddygol.

"Mae nifer yn diodde o gyflwr sy'n ymwneud a'r imiwnedd sef afiechyd coeliag.

"Dydi bobl sy'n diodde o'r afiechyd ddim yn gallu bwyta bwyd bob dydd fel bara sy'n cynnwys glwten."

Mae glwten yn amharu ar leinin y perfedd.

Dywedodd Claire Kett, o Coeliac UK fod mwy a mwy yn galw am gynnyrch heb glwten.

Ymrwymiad

"Mae ganddo ni tua 80,000 o aelodau drwy'r wlad ac mae tua 900 yn ymuno bob mis," meddai.

"Mae prawf gwaed bellach yn cael ei ddefnyddio yn fwy cyffredin ganfod yr afiechyd."

Dywedodd Ms Kett bod rhaid i ffatrļoedd ddilyn rheolau llym i sicrhau eu bod yn cynhyrchu bwyd heb glwten.

"Mae'n wych gweld ffatri fel yma yn agor ac mae'n dangos ymrwymiad i'r sector."

Dywedodd Robin Jones, cyd-reolwr gyfarwyddwr Village Bakery, bod yna gyfle gwych i ehangu a sicrhau swyddi hirdymor.

Eglurodd bod Llywodraeth y Cynulliad wedi cynnig grant o £620,000 tuag at yr offer, swm sydd wedi bod yn "allweddol".

Fe fydd y bara yn cael ei werthu o dan yr enw Juvela ym Mhrydain ac Iwerddon.

Mae Village Bakery yn gwneud 750,000 o eitemau bob wythnos yn eu prif ffatri ym mhentre Mwynglawdd ger Wrecsam.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^