BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 2 Hydref 2008, 05:56 GMT 06:56 UK
Canolfan: 'Gwendidau difrifol'

Canolfan Mileniwm Cymru
Mwy na miliwn wedi bod yn gwylio perfformiadau yn y ganolfan

Mae adroddiad Swyddfa Archwilydd Cymru wedi dweud fod yna wendidau difrifol wrth fonitro costau cynnal Canolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd.

Y llynedd cafodd dyledion o 13.5 miliwn eu talu gan Lywodraeth y Cynulliad.

Dywedodd yr adroddiad fod yna ddiffyg wrth gadw cofnodion a bod hynny wedi ychwanegu at "ddiffyg dealltwriaeth gweinidogion" o'r sefyllfa ariannol.

Ond fe gafodd y modd y cadwodd y llywodraeth olwg ar gost codi'r ganolfan yn y lle cynta - cynllun gwerth mwy na 109 miliwn - ei ganmol.

Cafodd y ganolfan ei hagor yn 2004 ond o fewn tair blynedd roedd y safle yn wynebu trafferthion ariannol.

Yn Nhachwedd 2007 cyhoeddodd Llywodraeth y Cynulliad y byddai'n talu dyledion Canolfan y Mileniwm yn ogystal chodi'r grant blynyddol o 1.2 miliwn i 3.7 miliwn.

Yn l yr adroddiad, dim ond y pryd hynny y daeth gwir faint y problemau ariannol i'r amlwg.

Ers rhai blynyddoedd, roedd y ganolfan wedi dibynnu ar fenthyciad gwerth 10 miliwn oddi wrth Fanc yr HSBC.

'Llawer mwy'

Nod gwreiddiol y benthyciad oedd cyfrannu at gostau'r gwaith adeiladu ond methodd y ganolfan thalu'r ddyled yn l i'r banc.

"Yn 2005 a 2006 fe barhaodd Llywodraeth y Cynulliad i ymestyn ei gwarant benthyciad (i HSBC) heb asesu'n iawn a allai Canolfan y Mileniwm ad-dalu'r benthyciad," meddai'r adroddiad.

"Roedd hyn er gwaetha'r ffaith fod y ganolfan yn wynebu colledion llawer mwy na'r hyn oedd wedi ei ddisgwyl."

Yn l y Ceidwadwyr, mae'r adroddiad yn ddamniol ac yn dangos gwendidau Llywodraeth y Cynulliad.

Pob plaid

Dywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth: "Bydd y Gweinidog Treftadaeth yn ystyried adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru am Ganolfan Mileniwm Cymru a'r argymhellion ynddo ac yn ymateb wedi hynny."

Mae'r cyn-AC Alun Pugh, Gweinidog y Celfyddydau rhwng 2003 a 2007, fod pob plaid yn y cynulliad yn cefnogi codi'r ganolfan.

"Dwi'n meddwl bod y ganolfan yn llwyddiant mawr yn y maes diwylliannol ac mae'n boblogaidd gyda phobl Cymru.

"Yn fy marn i, doedd y cynlluniau ariannol cynta ddim yn realistig.

"Roedd problemau mawr ... mae'r ganolfan yn brosiect cenedlaethol, a phenderfynodd y cynulliad mewn sesiwn lawn adeiladu'r ganolfan a buddsoddi dros 100 miliwn o arian cyhoeddus."HEFYD
Rhagor o arian i'r Ganolfan?
07 Tach 07 |  Newyddion
Canolfan: 'Cyfarfod tyngedfennol'
15 Hyd 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^