BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 1 Hydref 2008, 10:42 GMT 11:42 UK
Pasio mesur cludo plant i'r ysgol

Stuart Cunningham-Jones
Cafodd Stuart Cunningham-Jones ei ladd mewn damwain bws yn 2002

Mae Aelodau Cynulliad wedi pleidleisio o blaid mesur sy'n golygu mwy o drafnidiaeth am ddim i blant ysgol.

Fe fydd Mesur Trafnidiaeth Dysgwyr (Cymru) 2008 yn troi'n ddeddf ar l cael sl frenhinol.

Mae'n golygu y bydd plant ysgolion cynradd sy'n byw dros ddwy filltir o'r ysgol addas agosaf yn cael teithio'n rhad ac am ddim ar fysiau.

Bydd trefniant tebyg ar gyfer disgyblion uwchradd sy'n byw dros dair milltir o'r ysgol addas agosaf.

Ac fe fydd trefniant ar gyfer rhieni sydd am i'w plant gael addysg Gymraeg.

Roedd yr Eglwys yng Nghymru wedi dweud y dylai disgyblion ysgolion ffydd gael yr un driniaeth rhai ysgolion Cymraeg.

'Cymhleth iawn'

Dywedodd y Gweinidog Trafnidiaeth, Ieuan Wyn Jones: 'Does 'na ddim yn y mesur hwn sy'n newid y trefniant cyfredol.

Fe allai awdurdod lleol, meddai, drefnu bod disgyblion yn mynd i ysgol ffydd oedd yn bellach nag ysgol seciwlar.

"Pe bawn i'n cyflwyno dyletswydd yn y ddeddf fyddai'n golygu y byddai modd cludo disgyblion i ysgol ffydd, mi fyddai rhaid cyflwyno dyletswydd i gludo plant i ysgol seciwlar, os oedd yr ysgol nesa at eu cartre yn un seciwlar.

"Fe fyddai hynny'n gymhleth iawn ac yn faich ar awdurdod lleol."

Dechreuodd yr ymgyrch i wella'r drefn bysus ysgol ar l i fachgen ysgol o Fro Morgannwg gael ei ladd mewn damwain bws chwe blynedd yn l.

Gwahardd

Roedd Stuart Cunningham-Jones yn teithio adre o'r ysgol mewn bws deulawr.

Roedd rhai ymgyrchwyr wedi beirniadu'r mesur ac wedi dweud y dylai bysus deulawr gael eu gwahardd.

Dywedodd y llywodraeth nad oedd ganddyn nhw'r grym i wneud hynny.

Bws Ysgol
Cafodd y mesur ei drafod yn y cynulliad ddydd Mawrth

Mae Mr Jones wedi dweud y bydd Llywodraeth y Cynulliad yn ceisio am fwy o bwerau yn y dyfodol.

"Yn y cyfamser, rydym wedi cyhoeddi canllawiau newydd i awdurdodau lleol sy'n annog y defnydd o wregysau diogelwch."

"Rydyn ni hefyd yn eu hannog i asesu gyrwyr ac ystyried y defnydd o gameru cylch cyfyng."HEFYD
Trafod mesur cludo plant i'r ysgol
30 Medi 08 |  Newyddion
Anelu at wella diogelwch bysiau
15 Ebr 08 |  Newyddion
Bws ysgol: Neb yn cael ei erlyn
26 Meh 07 |  Newyddion
Bysiau: Rheolau o dan y lach
26 Meh 07 |  Newyddion
Bysus ysgol: 'Gwell arolygiaeth'
04 Mai 06 |  Newyddion
Bachgen yn marw'n ddamweiniol
19 Ion 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^