BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 1 Hydref 2008, 11:32 GMT 12:32 UK
Gweinidog iechyd o dan y lach

Llawdriniaeth
Y gweinidog: 'Angen gwasanaeth mwy agored'

Mae'r Gweinidog Iechyd wedi cael ei beirniadu wrth iddi gyhoeddi'r adolygiad diweddara o'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

Fe fydd Edwina Hart yn cadeirio bwrdd ymgynghorol newydd y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru er gwaetha awgrym mewn ymgynghoriad y dylai'r corff fod yn un hyd braich.

Dywedodd hi y byddai'r bwrdd yn cyfarfod yn gyhoeddus ond mai hi fyddai 'r penderfyniad terfynol.

Mae'r Ceidwadwyr wedi honni ei bod hi'n "troi'r Gwasanaeth Iechyd yn wleidyddol".

Dydd Mawrth fe gyhoeddodd y gweinidog fwy o fanylion i'w chyd-Aelodau Cynulliad am y bwriad i ddileu'r ymddiriedolaethau iechyd a'r byrddau iechyd lleol.

Fe fydd saith bwrdd newydd yn eu lle.

Cadeirio'r bwrdd

Fe fydd y cyrff newydd yn cyfateb i ffiniau'r ymddiriedolaethau iechyd presennol ac eithrio yn y gogledd lle bydd un corff yn lle'r ddau bresennol.

Fe fydd y Gwasanaeth Ambiwlans ac Ymddiriedolaeth Felindre yn parhau.

Edwina Hart
Edwina Hart fydd yn cadeirio'r bwrdd newydd

Ond mae Ms Hart am greu a chadeirio Bwrdd Ymgynghorol Cenedlaethol er gwaetha awgrymiadau y byddai corff hyd braich yn fwy addas.

Rhybuddiodd Jonathan Morgan, llefarydd y Ceidwadwyr ar iechyd, y byddai'r bwrdd ymgynghorol yn golygu "troi'r Gwasanaeth Iechyd yn wleidyddol mewn ffordd nad oeddwn i'n credu oedd yn bosib".

"Dwi ddim yn deall pam bod gweinidog y llywodraeth angen rhan mor fawr wrth gyflawni gwasanaethau'n ddyddiol.

Dywedodd Jenny Randerson, llefarydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ar iechyd, ei bod hi'n gwrthod y syniad am ei fod yn "batrwm Sosialaidd o'r Gwasanaeth Iechyd".

'Tanseilio'

Roedd y gweinidog, meddai, wedi "tanseilio'r broses gyfan drwy anwybyddu dymuniadau'r rhai ymatebodd i'r ymgynghoriad" oedd yn galw am gorff oedd hyd braich oddi wrth wleidyddion.

Dywedodd Ms Hart fod sefydlu'r bwrdd wedi ei se'lio ar ei chred hi y byddai'n "anymarferol ac yn annerbyniol" creu corff hyd braich yn y Gymru ddatganoledig.

"Dwi'n credu y byddai bwrdd cenedlaethol, un y bydda i'n ei gadeirio, gydag aelodau annibynnol yn cyfarfod yn gyhoeddus yn gwella atebolrwydd a thryloywder y Gwasanaeth Iechyd."

Fe fyddai Bwrdd Cyflawni a Chefnogi Cenedlaethol yn cael ei sefydlu, meddai, fyddai'n gyfrifol am redeg gwasanaethau o ddydd i ddydd.

Bydd 'na mwy o ymgynghori yn achos manylion gwaith y saith bwrdd.

'Neges glir'

Roedd Ms Hart wedi gobeithio y byddai'r cyrff yn eu lle erbyn mis Ebrill ond dywedodd fod yr amserlen yn dynn ac y bydden nhw'n "gyrff cysgodol" ar y cychwyn.

Mae Coleg Brenhinol y Nyrsys yng Nghymru wedi dweud bod cyhoeddiad Ms Hart yn "anfon neges glir bod y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn atebol i'r gweinidog iechyd ac yn y pen draw i'r bobl".

Roedd yn gwbl addas, meddai, mai aelodau'r bwrdd ymgynghorol newydd fyddai'n gosod yr agenda ac yn sicrhau bod y gofal cymunedol yn flaenoriaeth yng Nghymru.HEFYD
Iechyd: 'Gwella'r drefn'?
02 Ebr 08 |  Newyddion
Hart: 'Angen llai o fyrddau iechyd'
22 Hyd 07 |  Newyddion
Cynllun uno o dan y lach
26 Medi 07 |  Newyddion
Iechyd: 'Problemau difrifol'
18 Medi 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^