BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 26 Medi 2008, 05:50 GMT 06:50 UK
Mwy o iaith mewn archfarchnad

Tiliau
Cam ymlaen: Desgiau talu hunanwasanaeth Cymraeg

Mae pob desg talu hunanwasanaeth yn archfarchnadoedd Tesco yng Nghymru yn cynnig gwasanaeth dwyieithog.

Eisoes mae'r cwmni wedi arbrofi gyda chynllun peilot yng Nghaerfyrddin ac ardaloedd eraill.

Bu'r Bwrdd Iaith wedi cydweithio gyda'r archfarchnad.

Dywedodd Tesco fod 74 o siopau yng Nghymru a'r rhan fwyaf yn cynnig tiliau hunan wasanaeth.

Bydd cwsmeriaid yn gallu cael gwasanaeth yn Gymraeg neu'n Saesneg.

"Mae'n wych y gall siaradwyr Cymraeg ym mhob rhan o Gymru dalu am eu nwyddau yn Gymraeg, a bod yr iaith yn ganolog yn natblygiadau technolegol diweddara Tesco," meddai'r Bwrdd Iaith.

Sector preifat

"Mae busnesau ar draws Ewrop yn gweithredu'n amlieithog ac mae'n addas iawn bod y lansiad hwn ar Ddiwrnod Ieithoedd Ewrop," ychwanegodd y llefarydd.

Dywedodd y Gweinidog Treftadaeth, Alun Ffred Jones AC, ei fod yn falch o weld y sector preifat yn cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg

"Mi fyddwn i'n hoffi gweld mwy o fusnesau a sefydliadau yn defnyddio'r Gymraeg ac yn galluogi siaradwyr Cymraeg a dysgwyr i siopa, dysgu, gweithio a chwarae yn yr iaith."

'Cam ymlaen'

Dywedodd Felix Gummer, un o reolwyr Tesco yng Nghymru, fod y cynllun yn ymateb i alw cwsmeriaid.

"Rydyn ni eisoes wedi ymateb i sylwadau cwsmeriaid gan roi arwyddion dwyieithog yn ein siopau ac mae heddiw yn gam arall ymlaen."

Cafodd y cyhoeddiad ei groesawu gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.

"Rydym wedi bod yn trafod gyda Tesco a nifer o gwmnau tebyg - a dyma un o'r pethau yr oedden ni am iddyn nhw ei ddatblygu.

"Ond beth rydyn ni am ei weld ydi deddf iaith fyddai'n golygu bod yn rhaid i gwmnau yn y sector preifat ddatblygu polisi iaith heb fod angen i ni roi pwysau arnyn nhw."

Dywedodd llefarydd ar ran archfarchnad Morrison nad oedd yna unrhyw diliau hunan wasanaeth ganddyn nhw yng Nghymru.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^