BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 21 Medi 2008, 13:27 GMT 14:27 UK
Plannu coeden am bob teithiwr

Meithrinfa coed Glynllifon
Caiff y coed eu tyfu o hadau lleol

Mae cwmni bysiau wedi addo plannu coeden am bob teithiwr fydd yn mynd gyda nhw ar wyliau.

Yn ôl cwmni Seren Arian o Gaernarfon fe fydd 12,500 o goed yn cael eu plannu eleni ac fe fydd hyn yn helpu i leihau'r ôl-troed carbon.

Mae'r coed ar gael i ysgolion a grwpiau sydd am gael eu plannu ar dir y bydd gan y cyhoedd fynedfa iddyn nhw.

Daw'r coed o feithrinfa Glynllifon sy'n arbenigo mewn tyfu coed o hadau sydd wedi cael eu casglu yn lleol.

Dywedodd Gavin Owen, rheolwr marchnata gyda Chwmni Gwyliau Seren Arian, bod y syniad wedi deillio o gystadleuaeth i ysgolion yr ardal.

Ôl-troed carbon

"Fe wnaethom ofyn i ysgolion gynhyrchu poster i hybu gwyliau bws fel modd dull gwyrddach o deithio na hedfan a gyrru car," meddai.

"Gwobr i'r enillydd oedd nifer o goed ac roeddem yn credu y gallem ddatblygu hyn ymhellach a chynnig coeden am bob teithiwr y byddwn yn mynd a nhw ar wyliau.

"Mae hyn yn ein cynorthwyo i leihau ein ôl-troed carbon."


Y gobaith ydi y bydd plannu coed newydd ar ran y plant yn yr ysgol yn atal llifogydd
Tracy Jones, Pennaeth Ysgol Llandwrog

Ychwanegodd Mr Owen fod y cwmni yn awyddus i bobl o bob cwr o'r gogledd fod yn rhan o'r cynllun.

"Roeddem yn gweld hyn fel ffordd o roi rhywbeth yn ôl i'r gymuned," meddai.

Fe fydd amrywiaeth o goed ar gael, o goed derw, onn, bedwen a chriafolen.

Gall grwpiau ac ysgolion wneud cais am y coed ar yr amod eu bod yn cael eu plannu ar dir sydd ar gael i'r cyhoedd.

Dywedodd Wyn Williams o Gyngor Gwynedd, sy'n rheoli Parc Glynllifon yn Llandwrog ger Caernarfon, bod y coed yn cael eu tyfu o hadau lleol ac yn addas ar gyfer y pridd a'r tywydd lleol.

Eisoes mae Ysgol Llandwrog wedi dangos diddordeb yn y cynllun.

"Fe wnaeth un o'r coed derw hynna yn y pentref ddisgyn mewn gwyntoedd cryf diweddar," meddai Tracy Jones, pennaeth yr ysgol.

"Yn ôl yr hanes, roedd y coed yn gwarchod y pentref rhag llifogydd o'r môr.

"Y gobaith ydi y bydd plannu coed newydd ar ran y plant yn yr ysgol yn atal llifogydd," ychwanegodd.HEFYD
'Plannu coeden i leihau llygredd'
03 Gorff 06 |  Newyddion
Coeden i ddathlu penblwydd ysgol
31 Gorff 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^