BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 21 Medi 2008, 09:31 GMT 10:31 UK
Casglu barn ar ddyfodol pier

Pier y Mwmbwls gan Stephen Gallagher
Dywed perchnogion y pier y bydd y cynlluniau yn diogelu'r dyfodol

Caiff aelodau'r cyhoedd eu hannog i leisio eu barn ar gynllun adfywio £39 miliwn sy'n cynnwys adnewyddu pier y Mwmbwls.

Yn ôl y cwmni teuluol sy'n berchen ar yr atyniad ers 70 mlynedd roedd angen gwario tua £4 miliwn ar waith cynnal a chadw hanfodol.

Maen nhw'n gobeithio ariannu hyn drwy adeiladu gwesty ac adnoddau eraill gerllaw.

Mae Cyngor Abertawe wedi cefnogi fframwaith y cynlluniau ar gyfer y gwaith adnewyddu ond maen nhw am gasglu barn y cyhoedd cyn i'r cynlluniau manwl gael eu gwneud.

Mae pier y Mwmbwls yn un o atyniadau'r ddinas ac yn 100 oed.

Fe fydd y broses ymgynghorol yn parhau tan Hydref 17.

Bae Abertawe

Mae cynlluniau'r perchnogion, Ameco, i'w gweld ar wefan Cyngor Abertawe.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Chris Holley, eu bod yn bwriadu gwneud y gorau o Fae Abertawe.

"Y gobaith ydi datblygu'r rhan yma i fod yn atyniad o safon byd er mwyn cystadlu gyda'r gorau yn Ewrop.

"Fe fydd ail ddatblygu'r Mwmblws yn chwarae rhan allweddol yn ein cynlluniau i gyrraedd y nod.

"Ond mae'n allweddol bwysig bod pobl y ddinas yn cael y cyfle i leisio barn.

"Fe fyddwn yn ystyried yr holl sylwadau."

Dywedodd llefarydd ar ran Ameco eu bod wedi derbyn ymateb positif ers iddyn nhw ryddhau cynlluniau ar gyfer ail ddatblygu'r pier.

"Rydym yn credu y bydd ein cynlluniau yn sicrhau dyfodol y pier drwy wneud y gyrchfan yn un o safon ryngwladol."

Dywedodd Ameco nad ydi gwaith cynnal a chadw blynyddol yn ddigonol bellach i ddiogelu'r pier 250 medr (820 troedfedd) i safon dderbyniol iechyd a diogelwch.

Yn ôl y cwmni fe fydd 450 o swyddi yn cael eu creu yn ystod y cyfnod adeiladu a rhwng 200 a 250 o swyddi wedyn.

Mae disgwyl i orsaf y bad achub ar y pier dderbyn bad achub mwy erbyn 2011 ac felly fe fydd angen gorsaf newydd beth bynnag.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^