BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 22 Medi 2008, 06:28 GMT 07:28 UK
Croeso adre i'r Paralympwyr

Gyda'r cloc o'r chwith Dave Roberts, Eleanor Simmonds, Simon Richardson a Liz Johnson
Caiff y pedwar yma a gweddill y Cymry eu hanrhydeddu

Daeth cannoedd o bobl i Fae Caerdydd i ddathlu llwyddiant athletwyr paralympaidd Cymru yn Beijing.

Cafodd yr athletwyr gyfanswm o 14 medal yn y Gemau Paralympaidd.

Cafodd y nofiwr David Roberts bedair medal aur gan ddod yn gyfartal a chyfanswm nifer medalau aur Tanni Grey Thompson o 11.

Ymhlith y dorf y tu allan i'r Senedd roedd cannoedd o blant ysgol.

Roedd Prif Weinidog Cymru Rhodri Morgan wedi gwneud apl ar i filoedd o bobl fod yno i'w croesawu.

Roedd tua 2,000 o bobl y tu allan i'r Senedd ym mis Awst wrth i'r athletwyr Nicole Cooke, Geraint Thomas, Tom James a David Davies ddangos eu medalau gyda gweddill y Cymry oedd yn rhan o dm GB.

Dwy fedal

Yn ogystal David Roberts o Lanilltud Faerdref fe fydd y nofwraig Eleanor Simmonds, 13 oed, sy'n hyfforddi yn Abertawe yn y dathliadau.

Fe gafodd hi ddwy fedal aur eleni.

AMSERLEN Y SEREMONI
12pm: Angharad Mair yn dechrau'r seremoni gyda Band Dur Ysgol Uwchradd Fitzalan
12.10pm : Perfformiad gan Gr Ysgol Radur
12.25pm : Yr Orymdaith yn cychwyn o Dŷ Hywel, yn cael ei harwain gan geffylau'r heddlu a Llew Chinieg
12.30pm : Cyrraedd Y Senedd a Harri Jenkins, disbybl ysgol, yn cyflwyno blodau
12.35pm : Angharad Mair yn enwi'r athletwyr i gyd
12.45pm : Gweinidog Treftadaeth Cymru Alun Ffred Jones yn cyflwyno neges ar wal fideo gan Rhodri Morgan y Prif Weinidog
12.50pm : Anerchiad Mr Jones
12.55pm : Anerchiad Llywydd y Cynulliad, Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas
13.00pm : Angharad Mair yn dod 'r seremoni i ben a'r anthem yn cael ei chanu

Fe enillodd Liz Johnson, sy'n hyfforddi yn Abertawe, fedal aur hefyd.

Fe wnaeth ei mam farw o ganser y diwrnod y gwnaeth Liz gyrraedd China.

Hefyd yn yr orymdaith roedd y beicwyr Jody Cundy, o Abertawe a Simon Richardson o Borthcawl.

"Rydym mor falch o'n holl athletwyr Olympaidd ac maen nhw wedi cyfrannu ar deimlad o hyder drwy'r byd chwaraeon dros yr haf yng Nghymru," meddai Mr Morgan.

"Fel gyda'r Gemau Olympaidd fe wnaeth Cymru arwain y ffordd yn ennill y fedal aur gyntaf.

"Mae'r athletwyr Paralympaidd yn haeddu'r un sylw a chlod."

Fe gafodd neges Mr Morgan ei ddangos ar wal fidio gan fod Mr Morgan ar ei ffordd yn l o Kentucky ar l seremoni ddydd Sul oedd yn trosglwyddo awenau Cwpan Ryder i Gymru erbyn 2010.

Dywedodd Gweinidog Treftadaeth Cymru, Alun Ffred Jones, bod yr athletwyr Paralympaidd wedi perfformio yn wych.

"Dwi'n falch iawn ein bod yn cydnabod eu llwyddiant.

"Dwi'n gobeithio y bydd y Cymry yn dod yn eu degau i Fae Caerdydd i ymuno gyda'r plant ysgol yn y dathliadau."

Fe fydd y parti yn cychwyn am 12pm.HEFYD
Croeso Cymreig i enillwyr medalau
26 Awst 08 |  Newyddion
Dathliadau Olympaidd yng Nghymru
24 Awst 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^