BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 17 Medi 2008, 10:48 GMT 11:48 UK
Chwech am ennill ysgoloriaeth

Glesni Fflur; Elliw Mai; Tudur Phillips; Rhian Lois; Mared Emlyn ac Elen Gwenllian
Y chwech fydd yn cystadlu am yr ysgoloriaeth ydi Glesni Fflur, Elliw Mai, Tudur Phillips, Rhian Lois, Mared Emlyn ac Elen Gwenllian

Nos Sadwrn fe fydd chwech fu'n fuddugol yn Eisteddfod yr Urdd am ennill Ysgoloriaeth Bryn Terfel.

Fe fydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal yn Y Stiwt, Rhosllannerchrugog.

Eleni mae 'na wobr ariannol o 4,000 i'r enillydd.

Dros yr haf mae'r chwech wedi bod yn cael dosbarthiadau meistri yng Ngwersyll yr Urdd yng Nghaerdydd a'r tiwtoriaid oedd Sharon Morgan, Gareth Rhys Davies, Caryl Parry Jones, Annette Bryn Parri, Anna ap Robert a Sian James.

Y chwech yw buddugwyr y cystadlaethau dan 25 oed.

Y CHWECH
Rhian Lois Evans o Bont-rhyd-y-groes (enillydd yr Unawd 19-25 oed)
Elliw Mai o Riwlas, Bangor (enillydd yr Alaw Werin 19-25 oed a'r Llefaru Unigol 19 -25 oed)
Glesni Fflur Evans o'r Bala (enillydd yr Unawd allan o Sioe Gerdd 19-25 oed a'r Unawd Cerdd Dant 19-25 oed)
Elen Gwenllan o Gaernarfon (enillydd y Cyflwyniad Theatrig 19-25 oed)
Mared Emlyn o Eglwysbach, Conwy (enillydd yr Unawd Offerynnol 19-25 oed)
Tudur Phillips o Gaerfyrddin (enillydd y Ddawns Werin Unigol 15-25 oed)

Y beirniaid yw'r cynhyrchydd teledu Sin Teifi, y pianydd enwog Llŷr Williams, y cerddor Brian Hughes, y gantores Leah Owen; y cyfarwyddwr theatrig Peter Davies a'r arbenigwraig ddawns Prydwen Elfed-Owens.

Dywedodd Aled Sin, Cyfarwyddwr Eisteddfod a'r Celfyddydau Urdd Gobaith Cymru: "Mae 'na wledd o dalent yn ein haros ni eleni fel pob blwyddyn arall.

"Hoffwn i ddiolch i Bryn Terfel am ei gefnogaeth ddiflino i waith yr Urdd.

"Mae'r ysgoloriaeth yn gyfle arbennig i'r enillydd ddatblygu ymhellach yn ei faes a gosod seiliau gyrfa ..."

Dywedodd enillydd y llynedd, Manon Wyn Williams, 21 oed o Rosmeirch, Ynys Mn, fod y profiad o gystadlu yn fythgofiadwy.

"Nid yn unig roedd yn anrhydedd bod yn fuddugol ond roedd gweithio gyda'r tiwtoriaid arbenigol a gwneud cyfeillion oes yn werthfawr ac yn rhywbeth y bydda i'n eu trysori am byth.

"Rwy'n ddiolchgar iawn i'r Urdd ac i Bryn Terfel am gynnig yr ysgoloriaeth sy'n rhoi sylfaen yrfaol i bobl ifanc ac yn agor llu o ddrysau.

"Ond rhaid cofio bod pob cystadleuydd ar gyfer yr ysgoloriaeth eisoes yn enillydd yn ei faes."

Mae tocynnau ar gyfer y gyngerdd ar gael o'r Stiwt neu oddi wrth yr Urdd ac fe fydd y gystadleuaeth yn cael ei darlledu ar S4C nos Sul, Medi 21.HEFYD
Trefnwyr yn dathlu llwyddiant
31 Mai 08 |  Newyddion
4,000 i Manon
23 Medi 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^