BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 16 Medi 2008, 06:19 GMT 07:19 UK
Chwifio baner Owain Glyndwr

Raymond Bartley, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, gyda baner Glyndwr
Cysylltiadau: Y faner yn chwifio yn Sir Ddinbych

Mae baner Glyndŵr yn chwifio uwchben cestyll, amgueddfeydd a cholegau ddydd Mawrth er mwyn nodi Diwrnod Owain Glyndŵr.

Dywed Cadw, y corff sy'n gyfrifol am safleoedd hanesyddol, a'r Amgueddfa Genedlaethol eu bod yn coffâu arwr wnaeth "uno'r genedl".

Cyhoeddodd Glyndŵr ei fod yn Dywysog Cymru ar Fedi 16, 1400, yn ystod gwrthryfel yn erbyn y Saeson.

Mae'r faner yn cael ei chwifio yn Rhuthun, man cychwyn y gwrthryfel.

Dywedodd arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, Raymond Bartley, fod y sir yn falch o godi'r faner oherwydd cysylltiadau'r ardal â'r gwrthryfelwr.

'Cyfraniad'

"Rydym yn Sir Ddinbych yn teimlo nad oes yna unrhyw ardal arall gyda mwy o hawl i Glyndŵr ac rydym wedi penderfynu codi'r faner er cof amdano ac i gydnabod ei gyfraniad i hanes Cymru."

Ac mae'r faner yn cael ei chwifio ar gampws Wrecsam Prifysgol Glyndŵr.

Ym Machynlleth, lle sefydlodd Glyndŵr ei Senedd-dy, bydd yna ŵyl o ddydd Mercher i ddydd Gwener a'r beirdd Twm Morys a Meirion MacIntyre Huws yn cynnal nifer o weithdai.

Dywedodd Cadw fod baner Glyndŵr yn cael ei chwifio yng nghestyll Caernarfon, Conwy, Harlech a Chaerffili.

Ac mae'n cael ei chwifio yn Amgueddfa Werin Sain Ffagan, Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis a'r Pwll Mawr ym Mlaenafon.

Y penwythnos hwn fe fydd Gŵyl Owain Glyndŵr, gan gynnwys ailgreu canoloesol ac adrodd straeon yn Gymraeg a Saesneg, yn cael ei chynnal yng Nghwm Tawe.

Fe fydd plant ysgolion Abercraf, Caehopkin a Phenrhos yn perfformio.

'Unigryw'

Hon yw'r bedwaredd flwyddyn i'r digwyddiad gael ei gynnal.

Fe fydd gorymdaith o'r Ynyscedwyn Arms, Ystradgynlais, ddydd Gwener am 10.45am.

Fe fydd yr ŵyl yn dechrau am 11am yn nhafarn yr Ancient Briton ym Mhen-y-cae.

Dywedodd Alun Ffred Jones, y Gweinidog Treftadaeth, ei bod yn bwysig cofio "rhan unigryw Owain Glyndŵr yn hanes Cymru.

"Oni bai am Owain Glyndŵr a'i ymdrechion, mae'n annhebygol y byddai Cymru'n derbyn y gydnabyddiaeth y mae hi heddiw.

"Castell Harlech oedd cadarnle Glyndŵr ac mae'n addas y bydd y safle ymysg eraill yn chwifio ei faner."HEFYD
Glyndwr: Colli brwydr
27 Meh 06 |  Newyddion
Glyndwr ar stamp newydd
29 Chwef 08 |  Newyddion
Dadorchuddio cerflun Glyndwr
13 Medi 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^