BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 14 Medi 2008, 08:51 GMT 09:51 UK
John ac Alun yn dathlu'r 10

John ac Alun Radio Cymru
Mae John ac Alun wedi bod yn darlledu am 10 mlynedd

Mae'r deuawd canu gwlad John ac Alun yn dathlu 10 mlynedd o gyflwyno eu rhaglen ar BBC Radio Cymru.

"Mae pobol yn ein nabod ni nawr fel John ac Alun Radio Cymru, sy'n dipyn o beth i feddwl ein bod ni wedi bod yn canu ers cyhyd," dywed Alun Roberts gan chwerthin.

"Mae bod ar y radio yn rwbath sy'n rhoi pleser a 'da ni'n cael llawer o hwyl wrth ei wneud o. 'Da ni'n ddau ffrind sy'n cael sgwrs hollol naturiol ac mae'r gynulleidfa'n gwmni i ni. Dros y blynyddoedd 'da ni wedi dod i'w nabod nhw hefyd ac mae'n braf fod pobol o bob oed yn gwrando."

Uchafbwynt y ddeng mlynedd i Alun oedd cyfweld 'r seren ryngwladol Duffy gefn llwyfan yng ngŵyl Wakestock.

"Roedd e'n grt cael sgwrs hi gan ei bod hi'n ferch leol sydd wedi bod mor llwyddiannus. Roedd hi'n hoffus iawn ac yn hollol naturiol."

Ymweld 'r cwt yn Llanberis, sydd wedi bod yn gymaint o ran o'r rhaglen dros y blynyddoedd, sy'n aros yn y cof i John Jones.

"Mae'r criw sy'n ymgynnull yn y cwt yn Llanberis wedi bod yn cysylltu gyda'r rhaglen yn rheolaidd ac fe gafon ni recordio o 'na oedd yn goblyn o sbort. Maen nhw di neud o'n le cyfforddus ond doedd dim llawer o le i droi gyda chriw BBC a chriw'r cwt!" esbonia John.

'Poblogaidd'

Dywedodd Marian Wyn Jones, Pennaeth BBC Cymru yn y gogledd: "Mae John ac Alun yn un o raglenni mwyaf poblogaidd Radio Cymru ac mae wedi denu llu o wrandawyr newydd i'r orsaf.

"Ar l deng mlynedd o ddarlledu, mae'r rhaglen yn dal i fynd o nerth i nerth ac mae trawsdoriad eang o wrandawyr o bob cwr o Gymru yn gwrando arni'n wythnosol. Dwi'n falch iawn o ddymuno pen-blwydd hapus iawn iddyn nhw!"

Bydd cyngerdd i ddathlu deng mlynedd o John ac Alun ar Radio Cymru yn cael ei chynnal yn Theatr y Stiwt, Rhosllannerchrugog nos Wener Medi 26 gyda Brigyn a'r ddau ddigrifwr Dilwyn Pierce a Dilwyn Morgan a bydd uchafbwyntiau ohoni i'w chlywed ar eu rhaglen nos Sul Medi 28.

John ac Alun, Nos Sul, BBC Radio Cymru, 10pmCYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^