BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 8 Medi 2008, 06:08 GMT 07:08 UK
Cynllun safle ailgylchu bwyd

Safle tirlenwi (Getty)
Caiff cynghorau gosb ariannol os nad ydyn nhw'n cyrraedd targedau

Mae 'na ddau gyngor wedi clustnodi safle ar gyfer ailgylchu gwastraff bwyd.

Dywedodd Cyngor Rhondda Cynon Taf a Chyngor Merthyr Tudful bod y safle yn mynd i "leihau" nifer y gwastraff bwyd sy'n cael ei roi ar y safleoedd tirlenwi.

Maen nhw'n dweud y gallai'r prosiect fod yn rhan o safle tirlenwi a chanolfan ailgylchu Bryn Pica ger Aberdr.

Fe fydd rhestr fer o'r cwmnau sydd wedi gwneud cais ar gyfer y gwaith yn cael ei gyhoeddi yn fuan.

Yn gynharach yn yr wythnos cyhoeddodd bod bob un o'r 22 cyngor yng Nghymru wedi cyrraedd targedau a osodwyd o ran nifer eu gwastraff bioddiraddadwy sy'n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi.

Ond mae cynghorau wedi rhybuddio bod y targedau yn cael eu tynhau.

Peryglon

Os na fydd y cynghorau yn cyrraedd y targedau fe fydd 'na gosb ariannol.

Mae prosiect Cwm Yfory, cynllun ar y cyd rhwng Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf, yn golygu y bydd y ddau awdurdod yn gallu ailgylchu mwy o wastraff bwyd a deunyddiau sydd ar l ar l ailgylchu.

Gall y gwastraff achosi peryglon petai'n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi arferol.

Mae dros hanner cynghorau Cymru eisoes wedi dechrau neu yn bwriadu cynnig cynllun ailgylchu bwyd y flwyddyn nesaf.

Y ddau gyngor yma ydi rhai o'r cyntaf i gynnig gwasanaeth casglu gwastraff bwyd.

Dywedodd Aled Roberts, llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chadeirydd Craff am Wastraff, ei fod yn croesawu'r cynnig.

"Mae Cymru wedi dibynnu yn rhy hir ar y safleoedd tirlenwi ac mae angen ymdrin gwastraff mewn ffordd fwy cynaliadwy ac yn fwy cyfeillgar tuag at yr amgylchedd," meddai.

"Mae angen buddsoddiad mewn amrywiaeth o adnoddau."

Mae Llywodraeth y Cynulliad eisoes wedi annog awdurdodau lleol i gyflwyno mwy o ailgylchu gwastraff bwyd ac wedi cynnig pecyn cymhorthdal.HEFYD
Sbwriel: Ystyried codi tl
17 Mai 06 |  Newyddion
Pryder am gost claddu gwastraff
01 Ebr 08 |  Newyddion
Gwastraff: Angen 400 safle newydd
02 Rhag 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^