BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 6 Medi 2008, 11:21 GMT 12:21 UK
Gwobr fawr i wyl fach

Gwyl y Tloty  (Llun: Brid O'Dwyer)
Mae'r ŵyl wedi ei chynnal yn flynyddol ers 2004

Mae gŵyl gerddorol fach wedi ennill gwbor am fod yn ecogyfeillgar yr un pryd gwyliau mwy fel Ynys Wydrin.

Bob mis Gorffennaf mae Gŵyl y Tloty yn Llanfyllin, Powys, yn denu 5,000 o bobl.

Hwn yw'r unig ddigwyddiad o'i fath yng Nghymru i gael Gwobr Gŵyl Werdd 2008, un o 19 drwy'r byd.

Cafodd yr ŵyl ei chanmol am ddefnyddio cyflenwyr lleol a thrydan o gyflenwad adnewyddol.

Yng ngwledydd Prydain cafodd 15 o wyliau wobr, tair yn Awstralia ac un yn America.

Dechreuodd Gŵyl y Tloty yn 2004 i gefnogi cynllun tymor hir i adnewyddu hen dloty o oes Fictorian yn Llanfyllin.

Eco-gyfeillgar

"Mae'r ŵyl yn rhoi blaenoriaeth i fasnachwyr lleol," meddai'r beirniaid.

"Does dim rhaid i gynnyrch deithio'n bell ac mae'n gwneud pob ymdrech i ailgylchu defnyddiau."

Roedd holiadur yn cyfeirio at reolaeth, trafnidiaeth, allyriadau carbon deuocsid, masnach deg, rheoli gwastraff ac ailgylchu, rheoli dŵr a llygredd sŵn.

Ymhlith yr enillwyr mae Ynys Wydrin, Gŵyl Werin Caergaint a Hard Rock Calling.

Roedd mwy na 177,000 yn Ynys Wydrin eleni.



CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^