BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 1 Medi 2008, 17:45 GMT 18:45 UK
Penodi deon yn esgob

Esgob Tyddewi
Esgob: Yn ymddiddori yn hanes y Canol Oesoedd

Mae Coleg Etholiadol yr Eglwys yng Nghymru wedi penodi Esgob Tyddewi.

Ychydig o fisoedd yn ôl ymddiswyddodd Carl Cooper ar ôl cynrychioli'r esgobaeth am fwy na phum mlynedd.

Ei olynydd yw'r Tra Pharchedig Wyn Evans fu'n ddeon am 14 blynedd.

Fe gafodd ei hyfforddi'n archeolegydd ac mae'n ymddiddori yn hanes y Canol Oesoedd.

"Rwy'n adeiladu ar seiliau cadarn," meddai "ond mae angen adfer ymddiriedaeth."

Ailagorodd drws gorllewinol Eglwys Gadeiriol Tyddewi brynhawn Llun wedi i 46 o aelodau'r coleg etholiadaol drafod ers 11.30am.

Roedd gan y coleg hyd at dridiau cyn penderfynu.

Cyfrinachol

Dr Barry Morgan, Archesgob Cymru, agorodd y drws a chyhoeddi enw'r darpar esgob.

Mae Esgobaeth Tyddewi yn cynnwys Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

Roedd y trafod yn gyfrinachol a chafodd ymgeiswyr eu henwebu cyn y bleidlais.

Yn draddodiadol, mae Esgob Tyddewi yn Gymro Cymraeg ac mae gan y darpar esgob 28 niwrnod i dderbyn y swydd.

Fe ymddiswyddodd Mr Cooper ar ôl honiadau yn y wasg am ei fywyd preifat.

Ym mis Chwefror fe gyhoeddodd ei fod ef a'i wraig am wahanu ar ôl 25 mlynedd ac "nad oedd 'na neb arall, ar y naill ochr na'r llall, yn gysylltiedig gyda'r penderfyniad i wahanu".HEFYD
Esgob Tyddewi yn ymddiheuro
02 Mai 08 |  Newyddion
Esgob Tyddewi yn ymddiswyddo
29 Ebr 08 |  Newyddion
Esgob: Anfon llythyr o'i blaid
17 Maw 08 |  Newyddion
Esgob: Galw am ymchwiliad
04 Maw 08 |  Newyddion
Esgob a'i wraig i wahanu
21 Chwef 08 |  Newyddion
Tribiwnlys i fywyd preifat Esgob?
06 Maw 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^