BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 3 Medi 2008, 06:15 GMT 07:15 UK
Cam ymlaen i addysg Gymraeg

Ysgol Gyfun Maesteg
Llangynwyd: Lleoliad ysgol gyfun Gymraeg gynta'r sir

Mae ysgol gyfun Gymraeg yn agor yn Sir Pen-y-bont, y gynta yn y sir.

Yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, ar hen safle rhan ucha Ysgol Gyfun Maesteg, fe fydd 130 o ddisgyblion Blwyddyn Saith ddydd Mercher.

Yn y pen draw, gallai fod lle i 850.

Bydd y cynllun gwerth £24 miliwn yn cael ei redeg am 25 mlynedd gan gonsortiwm Babcock a Brown.

A bydd yr ysgol gyfun Saesneg lle bydd 1,200 o ddisgyblion yn cael ei chodi ar hen safle'r Olchfa ym Maesteg.

Ers blwyddyn mae'r cyngor sir wedi buddsoddi mwy na £1 miliwn fel y bydd gan ddisgyblion yr ysgol Gymraeg "gyfleusterau o'r radd flaenaf".

Hyd yn hyn mae disgyblion pedair ysgol gynradd Gymraeg y fwrdeistref wedi gorfod teithio dros y ffin i Rondda Cynon Taf i Ysgol Gyfun Llanhari.

'Diwrnod mawr'

Fe fydd rhai plant yn dal i fynd i Lanhari.

Prif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, fydd yn agor yr ysgol newydd yn swyddogol ym mis Ionawr.

Dywedodd y prifathro, Mark Jones,: "Mae heddi'n ddiwrnod mawr yn hanes addysg Gymraeg y sir.

"Dwi'n falch iawn y gall disgyblion gael addysg Gymraeg yn eu sir eu hunain.

"A dwi'n falch i fod yn brifathro'r ysgol newydd fydd yn chwarae rhan allweddol yn addysg cymaint o blant.

'Allweddol'

"Ers ychydig o wythnosau rydyn ni wedi bod yn brysur iawn ond o'r diwedd rydyn ni'n barod i groesawu'r disgyblion cynta."

Dywedodd y Cynghorydd David Sage, dirprwy arweinydd y cyngor,: "Mae agor Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yn ddatblygiad allweddol yn addysg Gymraeg yr ardal ...

"Mae'r staff a'r llywodraethwyr wedi gweithio'n eithriadol o galed i sicrhau bod yr ysgol yn barod ar gyfer ei disgyblion cyntaf yr wythnos hon.

"Dwi'n edrych ymlaen at weld yr ysgol yn tyfu o ran nifer a statws dros y blynyddoedd sydd i ddod."HEFYD
SÍl bendith i ysgol Gymraeg
11 Hyd 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^