BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 2 Medi 2008, 05:51 GMT 06:51 UK
Cyfnod sylfaen: Rhybudd

Meithrinfa
Dysgu drwy chwarae fydd y plant o dan y cynllun newydd

Mae llwyddiant cynllun addysg i blant tair a phedair oed, sy'n cael ei lansio'n genedlaethol yr wythnos hon, yn y fantol, yn l rhai athrawon.

Cwricwlwm newydd ac arloesol yw'r Cyfnod Sylfaen ar gyfer dosbarthiadau meithrin ac mae'n canolbwyntio ar ddysgu drwy chwarae.

Y Gweinidog Addysg Jane Hutt a'r Prif Weinidog Rhodri Morgan sy'n lansio'r cynllun yn Ysgol Gynradd Brynnau yn Rhondda Cynon Taf ddydd Mawrth.

Ond mae undebau athrawon wedi rhybuddio'r llywodraeth y bydden nhw'n gwneud cam phlant Cymru os nad yw'n cael ei ariannu'n iawn.

Pryder

Dywedodd Iwan Guy o undeb y prifathrawon yr NAHT fod ei aelodau'n poeni.

"Rydym yn edrych ymlaen yn awyddus at lansiad y Cyfnod Sylfaen ond rwy'n poeni y bydd penaethiaid ac athrawon yn wynebu pwysau ychwanegol er mwyn gwneud iddo weithio.

"Ac rydym yn dal yn bryderus na fydd y cwricwlwm yn gynaliadwy os yw'r lefel bresennol o gyllid yn aros yr un peth.

"Os cawn ni Gyfnod Sylfaen sy'n anghyson ac sy'n wahanol i'r peilot, yna fe fyddwn ni'n gwneud cam phlant Cymru."

Ond mae Mr Morgan wedi dweud ei fod yn credu y bydd y Cyfnod Sylfaen yn gweddnewid addysg yng Nghymru.

"Fe fydd yn ein helpu i leihau tan-gyflawni a diffyg hunan-barch ymysg plant cynradd ac yn helpu'r plant hynny sydd yn ei chael hi'n anodd i ddarllen hyd yn oed pan maen nhw'n 10 ac 11 oed."

Bygwth

Yn l arbenigwyr, mae'r Cyfnod Sylfaen ymhlith "un o'r newidiadau mwyaf mewn addysg blynyddoedd cynnar ers cenhedlaeth".

Yn lle defnyddio dulliau traddodiadol, mae plant yn dysgu drwy chwarae ac mae hyn yn golygu bod angen llawer mwy o athrawon.

Dechrau'r flwyddyn roedd rhai prifathrawon wedi bygwth peidio bod yn rhan o'r rhaglen gan nad oedd digon o arian ar gyfer y prosiect.

Ym mis Ebrill fe gyhoeddodd Ms Hutt gyllid gwerth 5 miliwn yn ychwanegol ar gyfer y prosiect sydd wedi bod yn gynllun peilot mewn nifer o ysgolion.

Yn wreiddiol, cafodd 107 miliwn ei neilltuo ar gyfer y cynllun gan Lywodraeth y Cynulliad.

Ond hyd yn oed gyda'r arian ychwanegol mae rhai athrawon a gwleidyddion yn dal i boeni na fydd yna ddigon o arian ar gael er mwyn cyflogi digon o staff.

Mwy o athrawon

Mae'r cynllun newydd yn golygu cyflogi mwy o athrawon gan fod angen un athro i bob wyth plentyn dan bump, ac un i bob 15 o blant dan saith.

Bydd rhai plant rhwng pedair a phum mlwydd oed yn gorfod aros am flwyddyn ychwanegol cyn bod yn rhan o'r cynllun gan nad yw'r cynghorau'n gallu rhoi digon o arian.

Bydd pob plentyn rhwng pump a saith oed yn cymryd rhan yn y cynllun o fewn pedair blynedd.

Yn wreiddiol, roedd y Cyfnod Sylfaen i fod i gael ei gyflwyno yn ysgolion cynradd Cymru yn llawn o fis Medi ymlaen.

Dywedodd llefarydd addysg y Ceidwadwyr, Andrew Davies AC, fod rhaid i'r llywodraeth fod yn ofalus rhag llongyfarch eu hunain yn rhy fuan.

"Maen nhw wedi gohirio rhoi'r cynllun ar waith yn llawn oherwydd bod eu symiau nhw'n anghywir.

"Ac mae hyn wedi achosi lot o ansicrwydd ac wedi effeithio ar rieni, disgyblion ac athrawon.

"Rhaid i'r Gweinidog Addysg gydnabod ei rl hi yn hyn a gweithio gydag ysgolion i sicrhau bod y fenter hon yn llwyddiant."HEFYD
Addysg gynnar: Poeni am ariannu
18 Gorff 08 |  Newyddion
Addysg gynnar: Blwyddyn arall
09 Meh 08 |  Newyddion
Addysg gynradd: Newid pwyslais?
22 Mai 08 |  Newyddion
Prifathrawon yn pwyso am arian
21 Mai 08 |  Newyddion
Addysg: Cyfadde prinder arian
29 Ebr 08 |  Newyddion
Addysg 'o dan y chwyddwydr'
28 Ebr 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^