BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 1 Medi 2008, 10:50 GMT 11:50 UK
Berwi dwr: 25 i gwsmeriaid

Gwaith trin d?r Mynydd Llandygai
Daw'r cyflenwad o waith trin dwr Mynydd Llandygai

Mae cwmni Dwr Cymru wedi cyhoeddi y byddan nhw'n talu 25 i gwsmeriaid yng ngogledd Cymru sy'n gorfod berwi dwr yfed.

Fe gafodd 45,000 mewn ardal rybudd i ferwi dwr yfed ar l i'r cwmni ganfod mwy o baraseit mewn gwaith trin.

Hwn yw'r trydydd rhybudd o'r fath mewn tair blynedd.

Dywedodd y cwmni y byddai'r rhybudd yng Ngwynedd ac Ynys Mn mewn grym am o leia bythefnos.

Mae cadeirydd Cyngor Defnyddwyr Dwr yng Nghymru, Diane McCrea, wedi dweud bod rhaid i gwsmeriaid gael dwr yfed derbyniol.

Rhybuddion

"Dwi'n deall bod y cwmni yn y broses o ddiweddaru'r gwaith trin dwr sy'n gysylltiedig gyda'r achos hwn.

"Fe fydda i'n galw ar y cwmni i wneud y gwaith mor fuan phosib," meddai.

O dan reolau newydd, meddai, roedd rhaid i gwmni rybuddio cwsmeriaid mor fuan phosib pan oedd unrhyw dystiolaeth bod 'na haint yn y cyflenwad dwr.

ARDALOEDD SYDD WEDI EU HEFFEITHIO
Bangor
Biwmares
Bethesda
Capel Curig
Cwm-y-glo
Felinheli - ochr Bangor (Marina)
Gaerwen
Gallt-y-foel
Gerlan
Llanddaniel
Llanddeiniolen
Llandygai
Llandegfan
Llanfaes
Llanfairpwll
Llangoed
Mynydd Llandygai
Pentir
Porthaethwy
Rachub
Rhiwlas
Sling
Tal-y-bont
Tan-y-foel
Tregarth

Eglurodd ei bod yn croesawu'r ffaith bod Dwr Cymru wedi gwneud hyn yn syth.

"Does 'na ddim pwrpas aros tan mae pobl yn dechrau mynd yn sl," meddai.

"Mae angen y rhybudd i ferwi dwr yn syth."

Dydd Sadwrn roedd cyngor i bobl ferwi eu dwr yn ardal Bangor, Porthaethwy, Llanfairpwll yn ogystal phentref Capel Curig.

Daw cyflenwad y dwr lleol o waith trin Mynydd Llandygai sy'n derbyn dwr o gronfeydd Marchlyn Bach a Ffynnon Lligwy.

Mae'r cwmni wedi ymddiheuro am yr anghyfleustra.

Cafodd cynnydd yn lefel cryptosporidiwm ei ganfod, yn l y cwmni, ar l "profion arferol".

Dywedodd y cwmni y byddai mwy o brofion yn cael eu cynnal ond nad oedden nhw ddim yn gwybod pam bod 'na gynnydd yn y paraseit.

Dolur rhydd

Gall cryptosporidiwm mewn pobl ac mewn anifeiliaid arwain at ddolur rhydd ond mae wyau'r haint yn cael eu lladd drwy ferwi'r dwr.

Mae Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru wedi gofyn i feddygon teulu lleol gofnodi unrhyw achosion o ddolur rhydd ac i gymryd samplau ar gyfer profion am effeithiau'r haint.

Maen nhw'n cynghori pobl i olchi dwylo gyda sebon a dwr cynnes ac i gadw'n ln.

"Os ydach chi wedi bod yn sl, peidiwch mynd yn l i'ch gwaith am 48 awr ar l i chi wella," meddai'r datganiad.

Mae'r Arolygiaeth Dwr Yfed wedi dechrau ymchwilio i'r achos diweddara ac mae Mrs McCrea wedi dweud ei bod am iddyn nhw gyhoeddi'r adroddiad mor fuan phosib.

Ac mae hi'n galw ar y cwmni i ddosbarthu dwr potel yn syth i gwsmeriaid bregus yn yr ardal.

Os yw cwsmeriaid am fwy o wybodaeth fe ddylen nhw ffonio 0800 052 0130.HEFYD
Rhybudd berwi dwr i filoedd
30 Awst 08 |  Newyddion
C&A: Cryptosporidium
11 Ion 06 |  Newyddion
Dwr anaddas: 60,000 o ddirwy
11 Hyd 07 |  Newyddion
Rhybudd i bobl ferwi dwr tap
11 Awst 08 |  Newyddion
Dwr: 'Dim angen berwi'
14 Awst 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^