BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 30 Awst 2008, 10:49 GMT 11:49 UK
Ymateb da i swyddi Llywodraeth

Swyddfa newydd Llywodraeth y Cynulliad (Llun: Llywodraeth y Cynulliad)
Fe fydd lle ar gyfer 535 o staff yn y swyddfa newydd

Mae 'na ymateb cadarnhaol wedi bod i'r hysbysebion am swyddi yn swyddfa newydd Llywodraeth y Cynulliad yn Aberystwyth.

Fe fydd y swyddfa newydd ym Mharc-y-Llyn yn agor y flwyddyn nesaf.

Yn l swyddogion mae 170 o bobl wedi gwneud cais am 30 swydd yn yr adeilad 20 miliwn.

Fe fydd 535 o staff yn gweithio oddi yno ar gyfer amryw o adrannau gan ganolbwyntio ar gefn gwlad a materion gwledig.

Fe fydd gweithwyr Comisiwn Coedwigaeth a Chyngor Cefn Gwlad Cymru yno hefyd.

Er mai'r flwyddyn nesaf y bydd yr adeilad yn agor mae'r llywodraeth wedi cael swyddfeydd dros dro yn Adeilad y Goron yn Aberystwyth.

Diddordeb

Dywedodd swyddogion y bydd hyn yn gymorth i gychwyn y broses o symud swyddi o Gaerdydd a'u bod wedi "sefydlu yn yr ardal" cyn i'r swyddfa newydd agor.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad eu bod yn falch iawn o'r nifer oedd diddordeb yn y swyddi oedd ar gael yn Aberystwyth.

Fe wnaeth dros 380 o bobl fynychu sesiwn wybodaeth rhai wythnosau yn l yn Aberystwyth ac ers hynny mae dros 170 o geisiadau wedi cael eu derbyn.

Mae rhai eisoes wedi cael eu penodi ar gyfer y 30 swydd tra bod eraill ar restr wrth gefn, yn l y llefarydd.

"Roedd y sesiynau yn ddefnyddiol iawn ac roedd yn cynnig cefnogaeth angenrheidiol i'r bobl oedd diddordeb i weithio i Lywodraeth y Cynulliad," meddai ymgynghorydd adnoddau dynol Llywodraeth y Cynulliad, Emma Bennett.

"Dwi falch iawn bod dros 380 o bobl wedi mynychu'r diwrnod.

"Mae'n adlewyrchu lefel y diddordeb mewn swyddi o ansawdd uchel yn y sector gyhoeddus sy'n bodoli yn yr ardal."

Y llynedd cafodd 27 o swyddi eu llenwi ac mae 26 swydd arall wedi cael eu hysbysebu ers mis Ebrill eleni.

Mae disgwyl mwy o swyddi yn ddiweddarach eleni ac yn 2009.HEFYD
Swyddfeydd cynulliad i Aberystwyth
17 Awst 05 |  Newyddion
Swyddfa Aber: Gwaith yn dechrau
28 Medi 07 |  Newyddion
300 o swyddi'n symud
23 Chwef 05 |  Newyddion
Datgelu lleoliad swyddfa newydd
09 Mai 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^