BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 29 Awst 2008, 13:43 GMT 14:43 UK
Gwella ffordd: 150 yn protestio

Cyfarfod Cyhoeddus Pendeulwyn
Roedd tua 150 o bobl yn y cyfarfod cyhoeddus nos Iau

Roedd tua 150 o bobl mewn cyfarfod cyhoeddus ym Mro Morgannwg i wrthwynebu cynllun i wella mynediad i Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd.

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi cyhoeddi tri opsiwn ar gyfer gwella'r mynediad ar l cynnal arddangosfa ac adolygiad y llynedd.

Roedd trigolion Pendeulwyn nos Iau yn gwrthwynebu'r trydydd opsiwn a fyddai yn eu barn nhw yn "creithio Cwm Treli".

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad bod yr ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal ar hyn o bryd gyda'r gobaith o fod wedi ei gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn.

Bwriad y llywodraeth ydi mynd i'r afael phroblemau mynediad i'r maes awyr sydd hefyd yn cael effaith ar draffig yn ardal Croes Cwrlwys.

Ar hyn o bryd i gyrraedd y maes awyr o'r M4 rhaid teithio o gyffordd 33 ar hyd yr A4232 drwy gyffordd Croes Cwrlwys, yr A4050 Gwenf ymlaen i'r Barri i gyrraedd y fynedfa.

Ardal arbennig

Michael Jones, sy'n byw ym mhlwy Llanbedr y Fro, gafodd ei ethol yn gadeirydd mudiad protest NEVAR, No to Ely Valley Acces Road, yn y cyfarfod cyhoeddus nos Iau.

TRI OPSIWN I WELLA MYNEDIAD I'R MAES AWYR
Opsiwn A: Defnyddio'r ffordd bresennol ag arwyddbyst i'r maes awyr sy'n lledu i dair ln ar yr A4232(T) o Gyffordd 33 ar yr M4 at y ffordd osgoi i'r gorllewin yng Nghroes Cwrlwys sy'n cael ei wella er mwyn lleihau tagfeydd. Mae opsiynau i'r gwelliannau ar-lein ac all-lein ar yr A4050 yng Ngwenf a fydd yn galluogi gwella hyd y siwrnai
Opsiwn B: Gwella'r ffyrdd gan ddefnyddio'r A4232(T) o Gyffordd 33, yr M4, a'r A48 gyda gwell cyffordd yng Nghroes Sycamorwyddena gwelliant i ffordd Ln Pum Milltir (A4226). Mae'r opsiynau sy'n perthyn i ffordd osgoi yn Sain Nicolas yn ddewis allweddol. Mae'r tagfeydd yng Nghroes Cwrlwys yn cael eu lliniaru drwy ddarparu ffordd osgoi orllewinol er mwyn dargyfeirio traffig y de-gogledd i ffwrdd o'r gyffordd. Fodd bynnag, byddai traffig y coridor hwn sy'n teithio i'r maes awyr o hyd yn teithio drwy gyffordd Croes Cwrlwys
Opsiwn C: Opsiynau ar gyfer teithio o Gyffordd 34 yr M4 i'r maes awyr, gan ddefnyddio ffordd osgoi Pendeulwyn, gwella cyffordd yng Nghroes Sycamorwydden a gwelliannau ar-lein ac all-lein i Ln Pum Milltir (A4226). Bydd ffordd gerbydau ln sengl gyda darpariaeth ln sy'n dringo a rhannau, sydd dwy lon bob yn ail i'r un cyfeiriad, yn darparu cyfleoedd diogel i oddiweddyd ar y coridor hwn. Mae ffordd osgoi ffordd gerbydau'r gorllewin hefyd ar y gweill gydag opsiynau coridor C yn mynd i'r afael 'r materion sy'n ymwneud 'r tagfeydd sy'n bodoli ar hyn o bryd
Ffynhonnell: Llywodraeth y Cynulliad

"Mae Llywodraeth y Cynulliad yn dweud mai dim ond tri opsiwn sydd ar gael i greu ffordd newydd i'r maes awyr," meddai.

"Mae'r ardal yma rhwng Tonysguboriau a Sain Ffagan yn gwm sydd wedi cael ei gofrestru fel ardal o ddiddordeb gwyddonol arbennig a hefyd yn ardal o harddwch arbennig."

Dywedodd bod trigolion lleol yn ymwybodol o broblemau cynllunio oherwydd y statws arbennig.

"Does dim modd codi estyniad heb lot o drafferth yn yr ardal," meddai.

"Nawr mae'r llywodraeth eisiau codi ffordd drwy fan hyn a fydd yn gadael craith ar y cwm a newid yr holl hinsawdd."

Eglurodd bod hanner trigolion Pendeulwyn wedi mynychu'r cyfarfod cyhoeddus a bod 'na gefnogaeth a diddordeb hefyd yn y plwyf nesaf, Llanbedr-y-Fro.

Dywedodd mai neges y cyfarfod i Jane Hutt, AC Bro Morgannwg, ydi mai Cynllun A, ydi'r opsiwn gorau.

"Fe fydd yn help, nid yn unig i wella'r fynedfa i'r maes awyr ond hefyd i gyrraedd Y Barri a byddai Opsiwn A yn gwneud hyn.

"Mae'r ffordd drwy Wenf yn erchyll ac yn y gorffennol mae'r llywodraeth wedi adeiladu gormod o amgylch Croes Cwrlwys sy'n ddi-fudd erbyn hyn."

Fe fydd cyfarfod pellach yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn yn Neuadd Goffa Pendeulwyn pan y bydd Ms Hutt yn bresennol.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad bod y maes awyr wedi tyfu yn sylweddol ac felly yn cynhyrchu mwy o draffig.

"Mae'r Llywodraeth felly wedi comisiynu ymgynghorwyr i gynnal arolwg manwl o'r holl opsiynau posib i wella mynediad drwy drafnidiaeth gyhoeddus a phreifat.

"Mae manylion yr opsiynau sydd o dan ystyriaeth - gan gynnwys trn a bysiau a thair ffordd newydd posib - i'w gweld yn gyhoeddus mewn cyfres o arddangosfeydd yn yr ardal i gasglu barn y cyhoedd.

"Rydym yn gobeithio y bydd yr arolwg wedi ei gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^