BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 28 Awst 2008, 05:51 GMT 06:51 UK
Prifysgol: Poeni am ddiswyddo

Prifysgol Llanbedr Pont Steffan
Mae 'na bryder y bydd rhaid i ddau aelod o staff gael eu diswyddo

Mae undeb yn honni y gallai dau ddarlithydd golli eu gwaith ym Mhrifysgol Llanbedr Pont Steffan.

Fe fydd Cyngor y Brifysgol yn cyfarfod ddydd Iau i drafod y sefyllfa.

Mae'r brifysgol, sy'n wynebu mwy o gostau'r flwyddyn nesaf, wedi awgrymu y bydd angen gwneud toriadau.

Dywedodd Undeb y Prifysgolion a Cholegau eu bod yn barod i alw streic os oes diswyddiadau gorfodol.

Mae'r brifysgol wedi dweud bod yr undeb wedi "gwrthod trafodaethau adeiladol" a'u bod yn "wynebu penderfyniadau economaidd anodd".

Eisoes mae nifer o staff wedi cytuno diswyddiadau gwirfoddol.

Protestio

Ym mis Gorffennaf bu 25 o ddarlithwyr yn protestio oherwydd bwriad i dorri swyddi.

"Hyd y gwn i mae cynlluniau'r brifysgol yn cynnwys diswyddo dau staff academaidd ac mae hyn yn cael ei drafod ddydd Iau," meddai Barry Johnson o'r undeb.

"Os bydd unrhyw aelod yn cael ei ddiswyddo, fe fyddwn yn gofyn i'r staff bleidleisio ar gyfer streic ar Fedi 26."

Mae'r brifysgol yn wynebu sawl problem.

Yn ddiweddar, fe ofynnodd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru i ymgynghorwyr gynnal arolwg o'r brifysgol.

Roedd adolygiad o sgiliau rheoli'r brifysgol ac opsiynau "datblygu yn y dyfodol" ac roedd yr adroddiad yn gyfrinachol.

Mae'r cyngor wedi dweud eu bod yn gyfrifol am dros 6 miliwn (53%) o gyllid y brifysgol.

Dywedodd Mr Johnson ei fod yn deall bod is-ganghellor y brifysgol, Robert Pearce, ddim yn y gwaith oherwydd salwch.

Mae cyd-weithiwr bellach yn ei le.

Penderfyniadau anodd

"Mae 'na dipyn o anhrefn, dyna pam y gofynnwyd i'r cyngor gynnal adolygiad," meddai Mr Johnson.

"Ac mae 'na bryder y bydd mwy o anhrefn wrth gael gwared ar swyddi."

Dywedodd y brifysgol nad oedd yr undeb wedi cynnal trafodaethau adeiladol.

"Rydym yn parhau i weithredu er budd y brifysgol a diogelu cyllid tymor byr a thymor hir."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^