BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 26 Awst 2008, 11:00 GMT 12:00 UK
Croeso Cymreig i enillwyr medalau

Bae Caerdydd
Ymgasglodd tua 2,000 ym Mae Caerdydd

Roedd 2,000 mewn seremoni y tu allan i'r Senedd ym Mae Caerdydd ddydd Mawrth i nodi llwyddiant y Cymry yn y Gemau Olympaidd.

Roedd naw o'r 12 o Gymru gystadleuodd yn y gemau ar daith bws awyr agored gyrhaeddodd y Senedd ym Mae Caerdydd am ganol ddydd.

Ac roedd pump o Gymry enillodd fedalau yn y dathliadau, Nicole Cooke, Tom James a Geraint Thomas - a enillodd fedal aur - ac enillwyr y fedal arian, Tom Lucy a David Davies.

Yno hefyd roedd y nofwyr Thomas Haffield a Jemma Lowe, y chwaraewr hoci Sarah Thomas a'r athletwraig Helen Tucker.

Dywedodd y Prif Weinidog, Rhodri Morgan, fod y dathlu'n gyfle i sicrhau y byddai iechyd pobl Cymru'n gwella.

Llwyddiant

Roedd wedi bod yn gwylio'r gemau ers 60 mlynedd, meddai, ond nid oedd erioed wedi breuddwydio y byddai cymaint o lwyddiant.

Fe ddangosodd yr enillwyr eu medalau aur a chwifio'r Ddraig Goch cyn i ffotograffwyr dynnu lluniau.

Wrth i'r seiclydd Nicole Cooke ddringo grisiau'r Senedd, hi gafodd y gymeradwyaeth fwya.

"Mae'r pleser o ennill gymaint nawr ag yr oedd pan groesais i'r llinell yn y ras.

"Hwn yw un o'r teimladau gorau erioed.

"Mae'r freuddwyd wedi dod yn wir."

Dywedodd Mr Morgan fod y digwyddiad yn gyfle i bobl Cymru ddangos eu gwerthfawrogiad.

Roedd y bws wedi teithio o Techniquest yn y bae i adeilad y Senedd.

Yno roedd y Prif Weinidog Rhodri Morgan, y Gweinidog Chwaraeon, Alun Ffred Jones a'r Llywydd, Dafydd Elis Thomas, yn eu croesawu.

'Yn falch'

"Rydyn ni'n falch iawn o'r hyn y maen nhw wedi ei wneud yn Beijing - hwn yw ein tro ni i ddangos ein gwerthfawrogiad," meddai Mr Morgan.

Dywedodd Mr Jones,: "Mi allwn ni fod yn falch iawn o'n hathletwyr ni i gyd, ac mae tair medal aur a dwy fedal arian yn hanesyddol o gofio maint a phoblogaeth Cymru."

Yn y seremoni roedd cr Only Men Aloud sy yn rownd derfynol y gystadleuaeth deledu Last Choir Standing.

Roedd y faner Olympaidd yn cyhwfan yn Stadiwm y Mileniwm ddydd Sul i dynnu sylw at y ffaith y bydd gemau pl-droed yno yn 2012.
Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^