BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 16 Awst 2008, 15:12 GMT 16:12 UK
Cerflun unigryw ar ben y bryn

Super Lamb Banana
Artist o Japan, Taro Chiezo, wnaeth y cerflun

Mae cerflun arbennig ar gopa un o Fryniau Clwyd ar ôl i Superlambanana gael ei osod dros dro ar Foel Famau.

Hanner oen a hanner banana yw'r cerflun ac mae 120 ohonynt wedi eu gosod yn ninas Lerpwl a'r cyffiniau eleni gan ei bod yn Ddinas Diwylliant Ewrop.

Artist o Japan, Taro Chiezo, wnaeth yr un cyntaf ar gyfer arddangosfa yn 1998.

Ddydd Sadwrn heidiodd cannoedd o bobl i Ddyffryn Clwyd i gerdded i gopa Moel Famau er mwyn dathlu'r tirwedd a'r cysylltiadau diwylliannol rhwng gogledd-ddwyrain Cymru a dinas Lerpwl.

Ers blynyddoedd mae miloedd o blant dinas Lerpwl wedi bod yn defnyddio canolfan addysg y sir, Colomendy yn Loggerheads wrth droed Moel Famau, a bu nifer yn treulio cyfnod y rhyfel yn Nyffryn Clwyd.

Cyngerdd

Mae'r creadur yn un o symbolau Lerpwl yn ystod y flwyddyn.

Mae'r cerflun gafodd ei osod ar Foel Famau wedi cael ei addurno gan blant lleol.

Cerddwyr ar Foel Famau
Fe wnaeth gannoedd o bobl gerdded i'r copa

Ar y copa cynhaliwyd cyngerdd arbennig gan Ddrymwyr Batala Brasziliam o Lerpwl.

Mae gan Fryniau Clwyd gysylltiad cryf gyda Lerpwl.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yw'r bryniau ac mae nifer yn dianc o brysurdeb y ddinas i'r ardal.

Y cerflun yw'r un ucha mewn cyfres o 120 o gerfluniau sydd wedi eu gosod yn y ddinas a thu allan.

'Afresymol'

Ond nid pawb sy'n fodlon ar osod y cerflun ar gopa Moel Famau - mae rhai wedi dweud na ddylai'r cerflun gael ei osod y tu allan i Lerpwl.

Un sydd wedi cerdded i gopa Moel Famau ddegau o weithiau i godi arian ar gyfer elusennau ydi David Snowdon Jones.

"Mae'r syniad o ddathlu cysylltiadau gyda dinas Lerpwl yn un i'w groesawu," meddai.

"Ond mae hyn yn afresymol.

"Mae Moel Famau yn lle prydferth, dwi wedi cerdded yno am dros 60 mlynedd a dwi'n hoffi'r lle fel ag y mae."HEFYD
Prifwyl: Cyrraedd y copa
09 Gorff 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^