BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 12 Awst 2008, 15:48 GMT 16:48 UK
Trysorydd yn dwyn o glwb pl-droed

Llys y Goron Abertawe
Cafodd Jones ddedfryd o garchar gohiriedig

Mae trysorydd clwb pl-droed wedi cael dedfryd o garchar gohiriedig ar l dwyn arian o goffrau ei glwb.

Fe blediodd James Eric Jones, 58 oed, yn euog i ddwyn 25,000 o glwb pl-droed Aberaeron yng Ngheredigion.

Roedd wedi dwyn yr arian dros gyfnod o 14 o flynyddoedd.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod y cyn reolwr Banc o Ffos-y-ffin ger Aberaeron wedi gwagu'r coffrau yn llwyr ac yna wedi mynd i'r heddlu a chyfaddef y cyfan.

Fe'i dedfrydwyd i garchar am 12 mis wedi ei ohirio am 18 mis.

Cafodd orchymyn i wneud 250 awr o waith yn y gymuned.

Dywed yr erlyniad fod Jones hefyd wedi trefnu benthyciadau o'r banc er mwyn talu am ei ddyledion.

Roedd yn gwario 350 yr wythnos ar yfed a gamblo .

Dywedodd Clare Templeton, ar ran yr erlyniad, fod y diffynudd wedi dechrau dwyn ar l iddo gael ei benodi'n drysorydd yn 1992.

Cyfrifon ffug

Roedd gan y clwb ddau gyfrif cynilo.

Byddai arian y clwb cael ei drosglwyddo i gyfrif cyfredol er mwyn talu unrhyw ddyledion.

Clwydodd y llys fod Jones wedi stopio rhoi arian yn y cyfrifon cynilo.

Yna, yn raddol aeth ati i'w gwagio.

Aeth ati hefyd i gyflwyno cyfrifon ffug i bwyllgor y clwb pl-droed.

Clywodd y llys fod ganddo ddyled o 16,000 i wahanol fanciau.

Dywedodd y barnwr, Christopher Morton na fyddai'n gorfodi Jones i dalu arian yn l i'r clwb oherwydd y byddai'n cymryd dwy flynedd a hanner i ad-dalu dyledion erial.

Ond oherwydd bod gan ei bartner 'gyfoeth' roedd ganddo'r hawl i orchymyn Jones i dalu ei gostau cyfreithiol, gan ddefnyddio ei harian hi.
Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^