BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 12 Awst 2008, 05:58 GMT 06:58 UK
Dathlu techneg ffrwythloni newydd

Evie Bloomer
Cafodd Evie ei geni yn Ysbyty Brenhinol Gwent
Mae'r babi cyntaf yng Nghymru wedi ei eni o ganlyniad i dechneg ffrwythloni newydd.

Cafodd Evie Bloomer ei geni yn Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd.

Mae ei rhieni Ian a Rebecca Bloomer wedi bod yn ceisio am blant ers 2001.

Mae'r broses newydd, sef vitrification, yn golygu bod embryo yn cael ei rewi yn gyflym drwy ddefnyddio hylif nitrogen.

Mae'r hylif yn atal crisialau rhag ffurfio yn ystod y broses rhewi ac felly mae yna lai o beryg i'r embryo.

Cafodd Evie, oedd yn pwyso 7 pwys 10 owns ei geni yn Ysbyty Brenhinol Gwent.

"Ar ôl ein hymdrech gyntaf aflwyddiannus gydag IVF dywedodd y doctoriaid fod yna dechneg newydd o rewi embryo ar gael," meddai Rebecca Bloomer.

"Roedd hynny tua blwyddyn yn ôl, a chafodd Evie ei geni ddiwedd mis Gorffennaf. "

Cafodd y broses ei ddatblygu gan wyddonwyr yn America a Japan

98%

Mae 98% o embryonau yn gallu cael eu hadfer a'u cadw o dan y broses newydd.

O dan yr hen drefn roedd rhwng 50% a 80% o embryonau yn goroesi, yn ôl Lyndon Miles o Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.

"Mae'r broses newydd o rewi yn hynod bwysig," meddai.

"Mae rhewi yn y modd confensiynol yn creu crisialau rhew a allai niweidio embryo wrth i'r embryo ddadmer.

"Wrth ddefnyddio system newydd does yna ddim crisialau ac mae canran uwch o'r embryonau yn goroesi."HEFYD
IVF: Mwy'n mynd dramor
01 Tach 05 |  Newyddion
Triniaeth IVF am ddim i gleifion
22 Gorff 05 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^