BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 11 Awst 2008, 06:06 GMT 07:06 UK
Parc diwydiannol: 'Cannoedd o swyddi'

Sainsbury
Y cynllun: Yn cynnwys archfarchnad a swyddfeydd
Mae cynllun ar gyfer parc diwydiannol 17m allai arwain at "gannoedd o swyddi" yn cael eu cyhoeddi.

Y datblygwyr, Liberty Properties, sy'n cyhoeddi'r cynllun i ddatblygu tir i'r de o Riwabon ger Wrecsam.

Fe fyddan nhw'n gofyn am farn y cyhoedd am y cynllun, sy'n cynnwys archfarchnad a swyddfeydd.

Mae'r datblygwyr a Sainsbury wedi dweud bod cais cynllunio ar y cyd wedi cael ei anfon at Gyngor Wrecsam.

Ac mae'r datblygiad ar Barc Busnes Rhiwabon, ar Stad Wynnstay ger yr A539 sy'n cysylltu 'r A483 o Wrecsam i Groesoswallt.

Os yw'r cais cynllunio'n llwyddiannus, dywedodd y datblygwyr y byddai rhan gynta'r parc yn cynnwys archfarchnad Sainsbury a gorsaf betrol.

Fe fyddai'r ddwy ran arall yn cynnwys swyddfeydd.

'Hwb'

Dywedodd Emyr Williams, cyfarwyddwr y datblygwyr: "Mae'r ffaith bod archfarchnad amlwg yn rhan o hyn yn hwb i weddill y cynllun ac fe fydd yn golygu ffyrdd, gwasanaethau a chyfleusterau ...

"Y nod yw adnewyddu economi'r dre a chreu swyddi i bobl leol."

Dywedodd Vicky Shaw, Tirfesurydd Datblygu Rhanbarthol yr archfarchnad, fod cais cynllunio am archfarchnad wedi cael ei anfon i'r cyngor.

"Fe fydd hyn yn creu mwy o swyddi ac yn fwy cyfleus i siopwyr.

"Mae ein harolwg ni wedi awgrymu bod llawer o bobl yn teithio i Wrecsam neu Groesoswallt i siopa ..."

Mae'r cyhoedd yn gallu gweld y cynllun yng Ngwesty'r Wynnstay Arms Hotel yn Rhiwabon ddydd Llun rhwng 2 a 7pm a dydd Mawrth rhwng 2 a 7pm.HEFYD
Cwmni tai yn diswyddo gweithwyr
09 Gorff 08 |  Newyddion
Pryder am 150 o swyddi
21 Meh 08 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^