BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 9 Awst 2008, 14:10 GMT 15:10 UK
Prifwyl: Nifer ymwelwyr 'yn hwb'

Poster Allan o'r Maes yng Nghaerdydd
Dydd Sadwrn: Yr Eisteddfod yn dod i ben

Mae'r Eisteddfod wedi dod i ben am flwyddyn arall a Chymry o bob cwr yn gadael Caerdydd.

Cafwyd "wythnos amrywiol" ar Gaeau Pontcanna.

Roedd torfeydd mawr yno, yn enwedig ar y diwrnodau braf er doedd 'na ddim cymaint yn y glaw. Bechod ei bod yn bwrw ar y diwrnod olaf.

Mae 'na sawl ffordd, mae'n debyg, o fesur llwyddiant yr Eisteddfod, nifer yr ymwelwyr, llwyddiant ariannol a pha mor fodlon oedd Eisteddfodwyr.

Ac mae nifer yr ymwelwyr wedi bod yn hwb i'r trefnwyr - mwy na 27,000 ddydd Gwener ac erbyn diwedd dydd Sadwrn roedd 156,697 wedi bod ar y Maes yn ystod yr wythnos.

Roedd cyfanswm yr wythnos yn fwy na Sir y Fflint (154,944) ac Abertawe (155,441).

Dywedodd Hywel Wyn Edwards, Trefnydd yr Eisteddfod, mai cyfanswm dydd Gwener oedd y mwya am unrhyw ddiwrnod yn ystod y ganrif hon.

'Anhygoel'

"Diwrnod anhygoel ddoe, roedd hi'n anodd delio gyda'r torfeydd," meddai'r cyfarwyddwr Elfed Roberts.

"Ond roedd 'na staff yn sicrhau y byddai Eisteddfodwyr yn cael tocyn ac roedd yr awyrgylch yn grt."

Elfed Roberts a Hywel Wyn Edwards
Wrth y llyw: Elfed Roberts a Hywel Wyn Edwards

Braf oedd gweld a chlywed pobl Caerdydd ar y Maes, nifer yn profi blas yr Eisteddfod am y tro cyntaf.

Roedd hyd yn oed y gyrwyr tacsi wedi dysgu geiriau Cymraeg ac yn gwybod beth oedd Eisteddfod erbyn diwedd yr wythnos.

A phob dydd roedd Eisteddfodwyr i'w gweld yn hapus yn gadael ac eithrio'r rhai oedd yn cwyno bod rhaid cerdded yn bell i ddal y bws wennol.

'Mwy llwyddiannus'

Dywedodd y cyfarwyddwr fod yr wythnos wedi bod yn llwyddiannus a bod cynnal yr Eisteddfod ar Gaeau Pontcanna wedi bod yn wych.

"Roedd yn dipyn o sialens cynnal Eisteddfod mor agos i ganol y dref ond rydan ni wedi ymdrin hyn yn dda.

"Erbyn y tro nesa y bydd yr Eisteddfod yn ymweld Chaerdydd mae'r cyngor sir a'r Eisteddfod wedi dysgu gwersi er mwyn cynnal Prifwyl fwy llwyddiannus na hon."

NIFER YMWELWYR

Nos Wener: 1,634 - Caerdydd; 1,009 - Fflint; 3,770 - Abertawe

Dydd Sadwrn: 17,681 - Caerdydd; 16,710 - Fflint; 16,565 - Abertawe

Dydd Sul: 13,072 - Caerdydd; 13,848 - Fflint; 14,483 - Abertawe

Dydd Llun: 20,423 - Caerdydd; 18,608 - Fflint; 20,123 - Abertawe

Dydd Mawrth: 17,236 - Caerdydd; 17,763 - Fflint; 18,074 - Abertawe

Dydd Mercher: 20,952 - Caerdydd; 23,092 - Fflint; 20,745 - Abertawe

Dydd Iau: 22,659 - Caerdydd; 21,089 - Fflint; 19,205 - Abertawe

Dydd Gwener: 27,873 - Caerdydd; 23,941 - Fflint; 23,199 - Abertawe

Dydd Sadwrn: 15,167 - Caerdydd; 19,184 - Fflint; 19,277 - Abertawe

"Rydyn ni wedi cael wythnos ffantastig," meddai'r Cynghorydd Nigel Howells, sy'n gyfrifol am chwaraeon, hamdden a diwylliant.

"Mae'r Maes wedi bod yn brysur iawn bob dydd a dwi'n falch fy mod i wedi blasu'r arlwy.

"Mae cymaint i'w weld a'i wneud ar y Maes yn arbennig," meddai cyn dymuno'n dda i Eisteddfod Meirion a'r Cyffiniau'r flwyddyn nesaf.

Roedd nifer o sr ar y Maes, Cerys Matthews yn perfformio ym Maes B ac yn y Pafiliwn a Matthew Rhys yn cael ei urddo'n aelod o Orsedd y Beirdd.

Cafwyd llwyddiant ym mhob un o'r prif gystadlaethau eleni, gan gynnwys y Gadair.

Roedd rhai wedi poeni gan nad oedd neb wedi ennill y wobr yng Nghaerdydd ers 70 mlynedd - Gwilym R Jones oedd wedi ennill y Gadair yn y brifddinas yn 1938.

Roedd Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Huw Llywelyn Davies, yn falch i weld Hilma Lloyd Edwards yn codi i gael ei chadeirio.

Prysur

Hi oedd yr ail ferch i ennill y Gadair yn hanes yr Eisteddfod ac fe wnaeth y ferch gyntaf i wneud hynny, Mererid Hopwood, greu hanes ddydd Mercher.

Hi oedd y ferch gynta i ennill y Gadair, y Goron a'r Fedal Ryddiaith wrth gipio'r fedal am ei chyfrol O Ran.

Dau ddyn ifanc enillodd y Goron a Medal Goffa Daniel Owen.

Fe gafodd Hywel Griffiths ei dderbyn i'r Orsedd fore Llun - ar l ennill Cadair Eisteddfod yr Urdd y llynedd - cyn codi i ennill y Goron yng Nghaerdydd.

Mererid Hopwood gyda Dic yr Hendre
Mererid Hopwood yn torri record wrth ennill y Fedal Ryddiaith

Roedd Ifan Morgan Jones, dirprwy olygydd Golwg, yn un o'r rhai ifanca i ennill Gwobr Goffa Daniel Owen am ei nofel Igam Ogam.

Daeth wythnos brysur i ben i Huw Llywelyn Davies wrth iddo drosglwyddo'r awenau i Bwyllgor Gwaith Y Bala.

Roedd Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith yn darlledu yn ystod yr wythnos, yn canu mewn tri chr, Cr y Mochyn Du, Cr Unedig Glantaf a Chr yr Eisteddfod, yn cyflwyno twmpath i'r dysgwyr a chymryd rhan yn seremonau'r Orsedd.

Seibiant haeddiannol i rai felly ond y gwaith ar gyfer Prifwyl 2009 wedi dechrau'n barod.
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^