BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 10 Awst 2008, 09:14 GMT 10:14 UK
Prifwyl Bala: 'Yr her nesa'

Poster hysbysu Eisteddfod Caerdydd
Fe fydd pobl yn troi am Y Bala nawr

Wrth i'r Eisteddfod orffen yng Nghaeau Pontcanna yng Nghaerdydd mae'r trefnwyr yn meddwl o ddifri am Brifwyl Y Bala ymhen y flwyddyn.

Fe fydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal yn yr un lle Phrifwyl lwyddiannus 1997, ar dir Y Rhiwlas.

Dywedodd y trefnwyr y byddai'r her yn Y Bala yn wahanol i'r un yng Nghaerdydd.

"Mae'n ardal sy'n adnabod Eisteddfod ..., " meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts.

"Rydan ni'n gobeithio y bydd ein ffrindiau yn dod draw, felly hefyd y ffrindiau a wnaed yng Nghaerdydd eleni.

"Gobeithio y gallwn ddathlu Cymreictod a diwylliant efo gwn yn hytrach na chwyno."

70%

Wedi seibiant ar l Eisteddfod Caerdydd fe fydd y trefnwyr yn mynd ati o ddifri i sicrhau Eisteddfod lwyddiannus ym Meirionnydd.

Mae'r gwaith codi arian wedi cychwyn ers dechrau'r flwyddyn ac eisoes wedi codi mwy na 70% o'r targed.

"Fe fydd y gwaith yn dechrau ym mis Medi ar drefnu cyngherddau ac mi fydd hon yn sialens ar l cyngherddau eleni," meddai Mr Roberts.

"Mae angen cyngherddau apelgar ac rydan ni'n ffyddiog y byddwn ni'n llwyddo."

Dywedodd Evie Morgan Jones, un o bedwar is-gadeirydd Pwyllgor Gwaith Prifwyl 2009, fod 'na dipyn o fwrlwm yn yr ardal.

"Mae'r gwaith codi arian yn mynd yn ei flaen ac mae nifer eisoes wedi hen basio'r nod.

"Roedd yr Eisteddfod 11 mlynedd yn l yn llwyddiannus iawn yn Y Bala ac rydan ni'n edrych ymlaen at groesawu pawb yn l i'r un lle."

'Croeso mawr'

Ac roedd yn falch, meddai, o weld cynifer o gorau meibion o'r gogledd wedi mentro i'r de. Dywedodd ei fod yn gobeithio y byddai corau'r de yn mentro i'r Bala.

"Fe fydd 'na groeso mawr i bawb.

"Fe fydd hi'n Eisteddfod cefn gwlad nid yn Steddfod ddinesig ac rydan ni'n gobeithio y bydd modd i bobl fwynhau lleoedd hyfryd y fro ac atyniadau'r Bala.

"Mae'n bwysig bod bobl yn cael cyfle i weld y fro."
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^