BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 8 Awst 2008, 17:34 GMT 18:34 UK
Anrhydeddau'r Orsedd

Matthew Rhys
Matthew Rhys oedd un o'r rhai gafodd eu hanrhydeddu

Cafodd nifer o Gymry enwog eu hanrhydeddu ddydd Gwener drwy eu hurddo i Orsedd Y Beirdd yn Eisteddfod Caerdydd a'r Cylch.

Yn eu plith yr oedd un o blant Caerdydd, yr actor Matthew Rhys.

Fe fydd yn cael ei adnabod yn yr orsedd fel Matthew Taf.

Dywedodd bod hi'n "anrhydedd enfawr".

"Y syndod mawr oedd cerdded mewn heddi a sylweddoli cymaint o wynebau cyfarwydd, enwogion, cewri ac arwydd sydd wedi cyfrannu'n enfawr dros Gymru.

"Mae'n deimlad diymhongar iawn i fod yma.

"Mae'n coroni popeth fod y steddfod gartre," ychwangodd.

Dyletswydd

Dywedodd yr arbenigwraig cerdd dant, Bethan Bryn, ei bod yn ddiolchgar am yr anrhydedd.

"Dwi'n nerfus iawn serch hynny ond yn gyffrous iawn," meddai.

"Os ydi rhywun yn cael eu gwahodd yna mae'n ddyletswydd iddyn nhw gefnogi o bryd i'w gilydd."

Ymhlith y rhai cafodd y wisg werdd, roedd Prif Weithredwr Cytn, Aled Edwards, y gantores Heather Jones a'r darlledwr Roy Noble.

Yn enedigol o Frynaman mae o wedi dewis Roy o'r Gwter Fawr fel ei enw ar gyfer yr Orsedd.

Y Gwter Fawr oedd hen enw pobl yr ardal ar Frynaman.

Heather Jones
Cafodd Heather Jones y wisg werdd

Yn l Roy: "Mae'n anrhydedd a braint ac yn bleser. Mae'n syndod gan fod llawer o'm gwaith diweddar yn Saesneg ond mae'n bleserus tu hwnt."

Cafodd Heather Jones ei geni a'i magu yn y brifddinas.

Wedi dysgu Cymraeg mae hi wedi gwneud enw iddi ei hun ar lwyfannau cerddorol Cymru ers y 1960au.

Dywedodd Heather: "Mae hyn yn golygu lot i mi, ond yn anffodus dydi mam ddim yn gallu bod yma. Dwi'n gobeithio dod i'r Orsedd eto os na fyddai'n gweithio."

Yn derbyn y wisg wen roedd Caryl Parry Jones, Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol Yr Arglwydd Elis-Thomas, Aelod Seneddol Caernarfon Hywel Williams, Cadeirydd y Confensiwn ar ddyfodol y Cynulliad, Syr Emyr Jones Parry a'r gantores Rebecca Evans.

Dywedodd Caryl Parry Jones: "Mae'r awyrgylch yn hyfryd ac mae'r Eisteddfod wedi bod yn rhan anatod o'm cefndir ers yn ferch fach fach. Dwi'n falch bod mam a dad yma heddiw, mae'n ddiwrnod arbennig iawn."
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFAN


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^