BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 7 Awst 2008, 14:08 GMT 15:08 UK
Medal ddrama i Dyfed

Dyfed Edwards
Dyfed Edwards ydi prif ddramodydd yr Eisteddfod

Enillodd Dyfed Edwards y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Caerdydd a'r Cylch yn ystod ei fis ml.

Deuddeg niwrnod yn l y priododd a hwn sy'n esbonio ei ffugenw, Y Priodfab.

Ysgrifennodd Dyfed, sy'n byw yn Whistable, Caint, ond yn wreiddiol o Rosmeirch, Llangefni, ddrama hir o'r enw Cors Oer.

Dywedodd beirniaid cystadleuaethau cyfansoddi y Ddrama Fer a'r Ddrama Hir, Bethan Jones a Rhys Powys, mai gwaith Dyfed oedd yn haeddu'r fedal.

Yn l y ddau, roedd y ddrama yn "glyfar" ac yn "creu awyrgylch".

Mae'r ddrama am hanes teulu sy'n cyfarfod ar fferm ddiarffordd i gladdu eu mam.

Anrhydedd mawr

Dywedodd Dyfed ei bod yn anrhydedd mawr gael ennill a chodi yn y Pafiliwn ac roedd yn falch bod ei wraig, Marnie yno hefyd.

Aeth Dyfed i Ysgol Gynradd Llangefni ac Ysgol Gyfun Llangefni cyn astudio Cyfathrebu yn y Coleg Normal ym Mangor.

Dechreuodd ei yrfa newyddiadurol gyda Phapurau'r Herald yng Nghaernarfon cyn gweithio i'r Daily Post, y Journal yn Newcastle a'r Daily Mail.

Erbyn hyn, mae'n awdur a newyddiadurwr ar ei liwt ei hun ac mae wedi cyhoeddi pedair nofel a dwy gyfrol o straeon byrion yn Gymraeg.

Ym mis Ebrill eleni cyhoeddodd ei nofel gyntaf yn Saesneg o dan y ffugenw Thomas Emson.

Hwn yw'r trydydd tro iddo gystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Roedd yn ail yn y Ddrama fer yn 2003 ac roedd yn cystadlu yn 2006.

Rhoddwyd y Fedal er cof am Urien Wiliam gan ei briod Eiryth a'r plant Hywel, Sioned a Steffan.
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^