BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 7 Awst 2008, 14:29 GMT 15:29 UK
Medal Wyddoniaeth i Iolo

Iolo ap Gwynn
Roedd Iolo ap Gwynn yn un o sylfaenwyr Y Gymdeithas Wyddonol Genedlaethol

Ddwy flynedd ar l i'w fam dderbyn y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg yn yr Eisteddfod Genedlaethol mae ei mab wedi ei derbyn eleni.

Iolo ap Gwynn o Dalybont, Ceredigion, sy'n derbyn y Fedal Wyddoniaeth yn Eisteddfod Caerdydd a'r Cylch 2008.

Yn Eisteddfod Abertawe yn 2006, ei fam, Eirwen Gwynn, dderbyniodd y fedal.

"Pwyllgor yr Eisteddfod 'nath benderfynu mai fi oedd yn derbyn y Fedal Wyddoniaeth eleni ac yn sicr mae'n fraint ac yn anrhydedd cael derbyn hynny.

"Fe wnaeth fy mam dderbyn y Fedal Wyddoniaeth yn Eisteddfod Abertawe 2006."

Arwain o un i'r llall

Dywed iddo benderfynu astudio gwyddoniaeth am resymau hollol wahanol i'w fam.

"Ges i fy magu yng nghefn gwlad Cymru, yn byw ar fferm ac yn ymddiddori mewn anifeiliaid.

"Felly es i ymlaen i astudio bioleg yn y coleg ac o hynny fe wnaeth un peth arwain i'r llall.

"Yn dilyn fy amser yn y coleg dwi'n falch i ddweud fy mod i wedi cael gyrfa allan o wyddoniaeth."

Derbyniodd BSc a PhD o Brifysgol Aberystwyth.

Astudiodd swoleg, biocemeg, llysieueg a daeareg cyn arbenigo mewn microsgopeg electron.

Bu'n teithio'n eang gan gynnwys cyfnod yn gweithio yn Y Swistir.

Bu'n rhedeg cwrs MSc microsgopeg electron bioleg ac mae'n weithgar gyda'r Royal Microscopical Society ac yn gadeirydd Cryomicroscopy Group .

Roedd Iolo ap Gwynn yn un o sylfaenwyr Y Gymdeithas Wyddonol Genedlaethol ac yn feirniad Gwyddonwyr Ifanc y Flwyddyn.

Bu'n olygydd Y Gwyddonydd, Delta a'r cylchgrawn arloesol European Cells and Materials.

Anghrediniwr

Roedd yn gadeirydd y pwyllgor gwyddoniaeth a thechnoleg yn Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth ac yn aelod o'r panel cenedlaethol.

Roedd hefyd yn un o sefydlwyr Clwb Mynydda Cymru ac mae o wedi cyhoeddi dau lyfr ar fynydda ac ers dyddiau ysgol hefyd mae'n ffotograffydd.

Mae'n anghrediniwr ond dywed nad yw hynny yn berthnasol i'w waith fel gwyddonydd.

"Ond yn hytrach fe ddes i i'r safbwynt yma oherwydd fy holl wybodaeth am fioleg dros y blynyddoedd.

"Yn sicr ma' Cymru wedi cynhyrchu llawer o wyddonwyr arbennig dros y blynyddoedd ac felly mae'n bwysig i fi bod y fedal wyddoniaeth yn bodoli ac mae'n haeddu ei lle yn yr Eisteddfod."

Rhoddir y Fedal eleni gan Rhiain a Glyn O Phillips, Caerdydd.
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^