BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 7 Awst 2008, 08:49 GMT 09:49 UK
Dysgu iaith mewn 10 mis

Madison Tazu
Madison Tazu ydi Dysgwr y Flwyddyn

Deg mis yn l y dechreuodd Madison Tazu ddysgu Cymraeg.

Mewn seremoni yng Nghastell Caerdydd nos Fercher hi enillodd wobr Dysgwr y Flwyddyn Eisteddfod Caerdydd a'r Cylch.

Cafodd Madison, 22 oed, ei geni yn Lloegr ond ei magu yn ardal Aberteifi ac yn yr ysgol roedd hi'n gyndyn o ddysgu'r iaith.

"Mae'n anhygoel, dwi'n methu disgrifio'r teimlad," meddai Ms Tazu ar l ennill.

"Dwi mor mor hapus. Dwi'n teimlo fy mod i wedi cyflawni rhywbeth pwysig."

Bu'n rhaid i athrawon ei gwahardd o'r gwersi Cymraeg yn yr ysgol gan nad oedd ganddi ddiddordeb yn y pwnc.

Teithio tramor

Symudodd i Brighton pan oedd yn 17 oed ac wedyn bu'n teithio ar draws Ewrop lle oedd llawer o bobl yn gofyn iddi am iaith ei gwlad.

Am y tro cyntaf yn ei bywyd, meddai, roedd hi'n siomedig nad oedd yn gallu siarad Cymraeg ac felly penderfynodd symud yn l i Gymru a dysgu Cymraeg.

Ers mis Medi mae wedi bod yn dysgu Cymraeg ac wedi cyrraedd safon uchel yn barod.

"Doeddwn i ddim yn teimlo fy mod yn Gymraes go iawn, wedi fy ngeni yn Lloegr a'm magu yn Aberteifi.

"Ar l bod dramor cwrddais i llawer o bobl wahanol o ddiwylliant gwahanol ac fe wnaeth hynny agor fy llygaid dipyn bach.

Her nesaf

"Roedd llawer o ddiddordeb gen i mewn ieithoedd eraill.

"Felly pan ddes i nl sylweddolais i fod llawer o ddiddordeb mewn ieithoedd eraill ond beth am yr iaith dwi wedi gwrthryfela yn ei herbyn?"

Y ddwy ddarlledwraig Sara Edwards a Sian Lloyd - ac Aled Davies o Ganolfan Dysgu Cymraeg y De Orllewin, oedd tri beirniad y gystadleuaeth sy'n dathlu 25 mlynedd.

Dywedodd Aled fod yr enillydd yn wahanol i'r rhai fu'n fuddugol yn y gorffennol.

"Mae hi wedi bod o bosib yn y gorffennol yn wrthwynebus i'r Gymraeg wrth gael ei magu yng ngorllewin Cymru.

"Ond mae hi wedi troi yn llysgennad cry dros y Gymraeg."

Ar l meistroli'r Gymraeg mewn 10 mis yr her nesa i Madison yw dysgu Sbaeneg.
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^