BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 6 Awst 2008, 18:39 GMT 19:39 UK
'Y Cymry wedi eu gwasgaru'

Myfanwy Bajaj
Myfanwy Bajaj ydi arweinydd y Cymru a'r Byd

Mae hi'n flwyddyn arbennig i Undeb Cymru a'r Byd.

Yn Eisteddfod Caerdydd a'r Cylch mae'r undeb yn 60 oed.

Arweinydd Cymru a'r Byd eleni ydi Myfanwy Bajaj.

Dywedodd Mrs Bajaj ei bod yn "fraint fawr iawn" i fod yn arweinydd ar achlysur ei phen-blwydd.

Cafodd Mrs Bajaj, sy'n byw yn Toronto, Canada, ei chyflwyno i'r gynulleidfa ar ddechrau'r Gymanfa nos Sul ac yn swyddogol gan Orsedd y Beirdd ar ddechrau seremoni'r Fedal Ryddiaith ddydd Mercher.

Cyn y seremoni fe fu Mrs Bajaj, sy'n enedigol o Groesgoch, Sir Benfro, yn annerch y Cymry oedd wedi dod i'r Eisteddfod o dramor.

"Mae'n bleser o'r mwyaf i mi ein bod yma gyda'n gilydd heddiw," meddai'r wraig a fu'n athrawes hyd ei hoes.

Cariad at wlad

"Dwi'n ddiolchgar iawn am yr anrhydedd o fod yn eich arwain yng Nghaerdydd, ym mhrifddinas Cymru.

"Gwir iawn yw dweud mai Cymry ar wasgar ydan ni oherwydd ein bod wedi ein gwasgaru i bob cwr o'r byd."

Eglurodd am weithgareddau'r Cymry yng Nghanada a bod yr iaith yn cael ei chadw yn fyw y tu allan i Gymru, mewn "llefydd di-nod".

"Yr hyn sydd gen i ydi cariad diffuant at Gymru, y wlad, ei hiaith, ei barddoniaeth a'i thraddodiadau sydd , diolch i'r drefn yn fyw o hyd ac mor gryf ag erioed... neu efallai yn gryfach."

Mae Mrs Bajaj yn byw yn Toronto ers 1967 ar l cyfnod yn India.

Cychwynnodd gangen yr Urdd yng Nghapel Gymraeg Dewi Sant, lle mae hi'n flaenores.

Bu'n Gadeirydd Gwyl Gymraeg Dewi Sant ac mae wedi cymryd rhan mewn amrywiol weithgareddau diwylliannol yno.

Yn 2000 cafodd ei hurddo i'r Orsedd.
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^