BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 6 Awst 2008, 19:29 GMT 20:29 UK
Arweinydd yn cipio Tlws y Cerddor

Eilir Owen Griffiths
Eilir Owen Griffiths ydi enillydd Tlws y Cerddor

Arweinydd corau sy'n byw yng Nghaerdydd sydd wedi ennill Tlws y Cerddor yn Eisteddfod Caerdydd a'r Cylch.

Mae Eilir Owen Griffiths, 27 oed, yn wyneb cyfarwydd fel arweinydd sawl cr.

Y dasg oedd cyfansoddiad gwreiddiol rhwng 4 a 6 munud o hyd i bedwar llais gyda chyfeiliant piano neu organ a fyddai yn addas i'w cyflwyno mewn cystadlaethau yn yr Eisteddfod.

Dywedodd y beirniaid, Robat Arwyn a Bryan Davies, mai gwaith 666 oedd yn fuddugol o'r saith darn ddaeth i law a'u bod yn gallu cydnabod dawn cyfansoddwr arbennig a chyffrous.

"Dyma gyfansoddwr mentrus a hyderus, sy'n dangos meistrolaeth lwyr o'r idiom gyfoes a heriol ddaeth yn gyfarwydd ar lwyfannau diweddar trwy gampweithiau corawl Brian Hughes.

"Mae hwn yn ddarn trawiadol gan gyfansoddwr sy'n meddu ar weledigaeth bendant, techneg gadarn, a phersonoliaeth gyfansoddi cwbwl ddireidus."

Teulu cerddorol

Daw Eilir yn wreiddiol o Ddinbych ond gyda'i dad yn weinidog symudodd y teulu lawer iawn gan dreulio amser ym Mhumsaint, Moelfre, Licswm a Bae Colwyn.

Mae'n un o bedwar o blant, y pedwar yn gerddorol, gan deithio gogledd Cymru ar un adeg yn cynnal cyngherddau.

Drwy ei athrawes gerdd yn Ysgol Glan Clwyd, Ann Davies, y cafodd Eilir gyfle i gyfansoddi ar gyfer corau'r ysgol a chyfle i fod yn arweinydd cr.

Astudiodd yng Ngholeg Y Drindod, Caerfyrddin cyn mynd i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru i astudio gradd uwch mewn cyfansoddi.

Roedd ei diwtor yno, Andrew Wilson Dickson, yn ddylanwad mawr arno.

Yn ystod ei gyfnod yno, enillodd nifer o wobrau am gyfansoddi.

Erbyn hyn mae'n drefnydd diwylliannol ac yn ddarlithydd mewn cerddoriaeth yng Ngholeg y Drindod.

Mae'n arweinydd sawl cr llwyddiannus, Cr Coleg y Drindod, Cr Aelwyd CF1 a Chr Godre'r Garth ac roedd yn un o arweinwyr Cr y Gleision yn y gyfres Codi Canu.

Eglurodd mai darn theatrig ydi hwn gan ei fod eisiau darn o gerddoriaeth a fyddai'n gwthio cr i berfformio darn ac ychydig o gymeriad iddo.

Dewisodd ganolbwyntio ar greu byd cerddorol dwys a digri ar yr un pryd.

Mae Eilir yn derbyn Tlws y Cerddor sy'n rhodd gan Urdd Cerddoriaeth Cymru ac yn derbyn rhodd ariannol o 500 sy'n rhodd gan John Bevan, Caerdydd, er cof am ei wraig Rhiannon.

Mae hefyd yn cael cynnig ysgoloriaeth gwerth 2,000 gan Sefydliad Cenedlaethol Cymru-America i hyrwyddo gyrfa'r cyfansoddwr buddugol.
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^